2.9. Raporların Kaynak Gösterim

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
Raporların dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde (Yayım Yılı Varsa)1 Hazırlayan Adı Soyadı, “Rapor Adı”, (Varsa) Rapor Türü, (Kurum Adı, Yılı), Numarası, Web Adresi.
İlk Geçtiği Yerde (Yayım Yılı Yoksa)2 Hazırlayan Adı Soyadı, “Rapor Adı”, (Varsa) Rapor Türü, (Kurum Adı), Numarası, erişim: Gün Ay Yıl, Web Adresi.
Sonraki Geçtiği Yerde3 Hazırlayan Soyadı, “Rapor Adı”, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

Raporların kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça (Yayım yılı varsa)1 Hazırlayan Soyadı, Adı. “Rapor Adı”. (Varsa) Rapor Türü. Kurum Adı, Yılı.  Web Adresi.
Kaynakça (Yayım yılı yoksa)2 Hazırlayan Soyadı, Adı. “Rapor Adı”. (Varsa) Rapor Türü. Kurum Adı.  Erişim: Gün Ay Yıl, Web Adresi.

Örnek Kullanım:

Aydıntepe, Mustafa – Artokça, İzzettin. “Yemen Raporu”. TASAM, 2013. http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/yemen_raporu.pdf_b7e9f548-3946-4f3d-ac14-b8448ef6b8eb.pdf.

Aydıntepe, Mustafa – Artokça, İzzettin. “Yemen Raporu”. TASAM. Erişim: 31 Mart 2018. http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/yemen _raporu.pdf_b7e9f548-3946-4f3d-ac14-b8448ef6b8eb.pdf.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015