2.1.4. Tercüme Eser

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
Tercüme eser dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, trc. Çeviren Adı Soyadı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi), Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, trc. Mehmet Aydın (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990), 11.
  • Dvornik, Konsiller Tarihi, 23.

____________________

  • Abdülhalim Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, trc. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005), 33.
  • Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, 34-54.
Tercüme eser kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Trc. Çeviren Adı Soyadı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi.

Örnek Kullanım:

Dvornik, Francis. Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a. Trc. Mehmet Aydın. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.

Mahmud, Abdülhalim. Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri. Trc. M. Beşir Eryarsoy. İstanbul: İnsan Yayınları, 2005.

Marquez, Gabriel Garcia. Love in the Time of Cholera. Trc. Edith Grossman. London: Cape, 1988.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015