1.7. Türkçe, Arapça ve Farsça Kaynak Adlarının Yazımı

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.

Eser adları Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin kullanımı veya imlâ kuralları esas alınarak yazılır.

Kur’ân-ı Kerîm, Tevrat ve İncil italik yazılmaz.

Kitap, dergi, ansiklopedi ve gazete gibi bütün matbu yayınların isimleri italik yazılmalıdır.

Arapça eser adlarının yazımında UNICODE transkripsiyon alfabesi kullanılması tavsiye edilir. Buna karşın Türk İslâm Edebiyatı alanında hazırlanan çalışmalarda ve Osmanlıca risalelerin neşrinde mutlaka transkripsiyon alfabesi kullanılmalıdır.

Transkripsiyon karakterlerini içeren yazı tipleri (fontlar) İSNAD web sayfasından indirilebilir: http://www.isnadsistemi.org/indirmeler.

(Unicode fontlarda “altı çizgili s” bulunmamaktadır. Alt çizgi kullanılarak “peltek se” yazılabilir)

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015