1.7.1. Türkçe Kaynak İsimlerinin Yazımı

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.

Türkçe’de kitap, dergi ve makale adlarındaki kelimelerin ilk harfleri büyük harfle yazılır:

Zâhid es-Saffâr’ın Hayatı ve Kelâm Yöntemi

Ehl-i Sünnet ile Mu‘tezile’ye Göre Mukallidin İmanı

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015