1.3. Yazar Adının, Kurumunun ve E-Posta Adresinin Yazımı


Yazarın adı ve soyadı küçük harfle koyu ve eğik olmadan yazılmalıdır.  Yazarın görev yaptığı üniversite, fakülte ve anabilim dalı adı ile birlikte bulunduğu şehir ve ülke adı da belirtilmeli, aktif olarak kullandığı e-posta adresi de yazılmalıdır. Ayrıca makaleye yapılacak atıfların, ulusal ve uluslararası indekslerce tam olarak tespit edilebilmesini sağlamak amacıyla yazarın Uluslararası Eşsiz Araştırmacı Numarası da (ORCID) kişi bilgilerine eklenmelidir. ORCID numarası, ORCID web sayfası ile YÖKSİS sayfasından alınabilmektedir.

Örnek:

Salih Demir

Prof. Dr., …….. Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelâm Anabilim Dalı

Professor, ….. University, Faculty of Theology, Department of Kalam

Sivas, Turkey

salihdemir@……edu.tr

orcid.org/0000-0001-7825-6573