blank

Akademik Dergi Yayıncılığı

Akademik dergi yayıncılığı.

Çıktılar

Eğitim tamamlandığında katılımcılar akademik dergi yayıncılığı ve İSNAD Atıf Sistemi konusunda genel bilgi sahibi olurlar.

Hedef Kitle
 • – Akademik dergi yayıncı ve editörleri
 • – Araştırmacı ve akademisyenler
 • – Lisans öğrencileri
 • – Lisansüstü öğrenciler
Dersler
 • 1: Hukuki Yükümlülükler 16:01
 • 2: Derginin Temel Bilgileri 18:32
 • 3: Editöryal Yapı 18:43
 • 4: Makale Yazım ve Yayın Etiği İlkeleri 12:14
 • 5: Makale Değerlendirme Süreci 9:20
 • 6: Ulusal ve Uluslararası İndekslere Başvuru ve Kabul Süreçleri 2:06
 • 7: İSNAD Atıf Sistemi 8:18
 • 8: Akademik Yayıncılık ile İlgili Sorular 20:29


Bu eğitimde derginin yayın hayatına başlaması ISSN numarasının alınması ve akademik dergi yayıncılığı ilgili yasal mevzuat hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde derginin isminin belirlenmesi, dergide yer alan temel bilgiler ve dergi internet sitesi konuları hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde bir akademik derginin editöryal yapısının ne şekilde oluşacağı, editör kurullarının görevleri kimlerden meydana geleceği konusu hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde makale başlığı, etik beyanı, yazar ve kurum bilgilerinin yazılması, öz, anahtar kelimeler, başlıklandırma, atıf ve kaynakça sistemleri hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde akademik derginin makale değerlendirme ve yayın sürecindeki işleyiş hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde indeks ve dijital platformlar hakkında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde İSNAD Atıf Sistemi'nin geliştirilme süreci, gelecek planlaması ve dergilerin uluslararasılaşma sürecindeki etkisi konularında bilgi verilmektedir.


Bu eğitimde akademik yayıncılık ile ilgili sorulara cevaplar verilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir
Aslen Yozgatlı olan Demir, 1980 yılında Kırşehir’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kırıkkale’de tamamladı. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu (2002). Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı” adlı teziyle yüksek lisansını (2006), “Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr'ın Kelâm Yöntemi” adlı araştırmasıyla da Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktorasını tamamladı (2014). Diyanet İşleri Başkanlığı’nda imam-hatip, vaiz ve cezaevi vaizi olarak çalıştı (2003-2010). Akabinde Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı (2011-2017). 2015-2016 yıllarında The University of Nottingham’da doktora sonrası araştırmasını yürüttü ve hâlen Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nde Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Demir, 2016-2019 yıllarında Cumhuriyet İlahiyat Dergisi’nin editörlüğünü yürütmüş ve hâlen İngilizce olarak yayımlanan ULUM Journal of Religious Inquiries ile Türkçe yayımlanan Eskiyeni dergilerinde editör olarak görev yapmaktadır. İSNAD Atıf Sistemi’nin geliştiricisi de olan Demir, Ulusal İlahiyat Atıf Dizini projesinin (www.davet.org.tr) yürütücüsüdür. Demir’in Hanefî-Matürîdî din anlayışı konusunda yayınları bulunmakta ve bu alanda çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Akademik Dergi Yayıncılığı” hakkında bir görüş yazın.


Bir Cevap Yazın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
 • blank
 • blank
 • blank
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015