17.1. Rapor-Yazarsız

İlk Geçtiği Yerde … (Kurum Adı Kısaltması, Basım Yılı).
Örnek … (DİYKB, 2017).
… (MAK, 2016).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Kurum Adı Kısaltması, Basım Yılı).
Örnek … (DİYKB, 2017).
… (MAK, 2016).
Doğrudan Alıntı … (Kurum Adı Kısaltması, Basım Tarihi, Sayfa Numarası).
Örnek … (DİYKB, 2017, 40).
… (MAK, 2016, 56).
Kaynakçada Kurum Adı Kısaltması, Kurum Adı. Eser Adı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı. Erişim Adresi
Örnek DİYKB, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı. Kendi Dilinden FETÖ Örgütlü Bir Din İstismarı. Ankara: Diyanet İşleri Yayınları, 2017.

MAK, Meclis Araştırması Komisyonu. Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. Ankara: TBMM, 2016. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss442.pdf

  • Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken Yazar Adı alanına Kurum Adı, Soyadı alanına ise Kurum Adı Kısaltması yazılır.

    Örnek: TTK, Türk Tarih Kurumu

  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın