11. Din ve Mezhep Adlarının Yazımı

Din ve mezhep isimleri Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan ilgili madde başlığı esas alınarak yazılır.

Hıristiyanlık | Hinduizm | Şîa | Hâricîler

Mezhep isimlerinin içinde geçen harekesiz ayn harfleri, hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilir.

Hatalı Kullanım: Mu’tezile | Eş’arîler Doğru Kullanım: Mu‘tezile | Eş‘arîler

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın