13.4. Tez-Tıpta Uzmanlık

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Tıpta Uzmanlık Tezi/Specilization in Medicine” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Uyar, 2017).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Uyar, 2017).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).
Örnek … (Uyar, 2017, 56).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Uyar, Enes. Sağlıklı Bireylerde Oruç Tutmanın Göz Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2017.
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın