6. Yazar İsimlerinin Yazımı

Arapça ve Farsça kökenli müellif isimleri Türkçe metinde ilk geçtiği yerde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin ilgili şahıs maddesinde yer alan madde başı esas alınarak yazılır: Fahreddin er-Râzî, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî gibi. Sonraki kullanımlarında ise meşhur ad tercih edilir: Râzî, Cüveynî gibi.

 • EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken “Soyad, Ad” şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin nisbe veya lakabında yer alan elif lâm takısı (el-, er- vb.), kaynakçada ad alanının en sonuna yazılır. ör. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. Böylece “el-” takısı EndNote ve Zotero gibi programlar kullanıldığında ilk dipnotta “Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” şeklinde yer alırken, kaynakçada soyad alanına yazılan meşhur addan önce görünmez. Çalışma tamamlandığında kaynakça kısmındaki “el” takıları manuel olarak silinir.

Yabancı yazar isimlerinin yazımında Library of Congress’in Yetke (Otorite) Dizini’nden (Name Authority Headings) istifade edilebilir.[1]

Watt, A. S. (Watt, Alexander Stuart)

 • Ömer Seyfettin, Ahmed Cevdet Paşa vb. ad-soyad ayrımı yapılamayan yazar adları EndNote’a isimden sonra virgül (,) eklenerek kaydedilir. Zotero’da ise ad alanına olduğu gibi yazılır.

  EndNote Ad Alanı : Ömer Seyfettin,

  Ahmed Cevdet Paşa,

  Zotero Ad Soyad Alanı : Ömer Seyfettin

  Ahmed Cevdet Paşa

 Şahıs isimlerinde (kavram ve mezhep isimlerinde) yer alan harekesiz ayn harfleri, Türkçe metinde hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilir. ör. Şu‘be, Mu‘tezile.

Yazar isimlerinin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.

Bekir Topaloğlu – İlyas Çelebi

Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

 1. bk. Library of Congress, “Name Authority Headings”, https://authorities.loc.gov

 

Yazarların katkı oranı, aşağıdaki tabloya uygun olarak makalelerde belirtilebilir:

Yazar Katkıları

Araştırmanın Tasarımı (CRediT 1) Yazar-1 (%…) – Yazar-2 (%…)
Veri Toplanması (CRediT 2) Yazar-1 (%…) – Yazar-2 (%…)
Araştırma – Veri Analizi- Doğrulama (CRediT 3-4-6-11) Yazar-1 (%…) – Yazar-2 (%…)
Makalenin Yazımı (CRediT 12-13) Yazar-1 (%…) – Yazar-2 (%…)
Metnin Tashihi ve Geliştirilmesi (CRediT 14) Yazar-1 (%…) – Yazar-2 (%…)

 

Author Contributions

Conceptualization (CRediT 1) Author-1 (%…) – Author-2 (%…)
Data Curation (CRediT 2) Author-1 (%…) – Author-2 (%…)
Investigation – Analysis – Validation (CRediT 3-4-6-11) Author-1 (%…) – Author-2 (%…)
Writing  (CRediT 12-13) Author-1 (%…) – Author-2 (%…)
Writing – Review & Editing (CRediT 14) Author-1 (%..) – Author-2 (%…)
Was this page helpful?

6. Yazar İsimlerinin Yazımı” hakkında 22 yorum var.


 1. sayın hocam zotero da müelliflerin vefat tarihlerini tam olarak nereye gireceğiz ilk ad’ın sonuna mı eklenecek. zira zotero ile bibliyo oluşturunca vefat tarihleri çıkmıyor

   1. Hocam, bakınız kısaltması cümle başında geldiğinde [Bk.] şeklinde mi yoksa [bk.] şeklinde mi verilmeli?

    1. Türk Dil Kurumu kısaltmala listesine göre “öl.” şeklinde; DİA kullanımında “ö.” olarak. Yazıyı vereceğiniz kurum/kuruluş hangisini esas alıyor ise ona uyulmalı. Örneğin Enstitüler TDK’ya uyulmasını ister. İSNAD da TDK’ya uyulmasını önerir.

 2. Özel isimlere gelen hal ekleri için geçerli olan kural (s.a.v.) için de geçerli mi? Hangisi doğru?
  Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
  Hz. Peygamber (s.a.v.)’ in

 3. Değerli hocam,

  Zotero’da müellif isimlerini kaydederken sorun yaşıyorum. Mesela Müslim b. Haccac el-Kuşeyri’yi kaydedeceğim diyelim. İkinci dipnottan itibaren yazarın adının sadece “Müslim” olarak geçmesi için nasıl kaydetmeliyim? “Müslim”i soy ismi kısmına mı yazmalıyım? Buraya “Müslim b. Haccac” olarak yazarsam ilk dipnottan sonraki dipnotlarda sadece Müslim olarak çıkmasını nasıl sağlarım?
  Ya da mesela İbn Hacer’i nasıl kaydedeceğim? Soyad kısmına ne, isim kısmına ne yazmam gerekiyor? Bu duruma çözüm bulamadığım için Arap müellif isimlerini sadece soyad kısmına bütün olarak yazıyorum. Ama o zaman da bütün dipnotlarda uzun isim çıkıyor. Eser isimlerinin kısa adı için seçenek var, yazar isimleri için de böyle bir seçenek var mı?

  Şimdiden teşekkür ederim.

 4. sayın hocam, zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken elif lâm takısı ile ilgili o kadar kural koymanın hikmeti nedir 🙂 kaynakçada da el ile başlasa ne kaybederiz?

  1. Kaynağa ikinci kez ve sonraki atıflarda el-Mâtürîdî değil Mâtürîdî, el-Gazzâlî değil Gazzâlî şeklinde atıf yapılır. İsme atıf yaparken de Türkçe’de “el-Gazzâlî şöyle dedi” yerine “Gazzâlî böyle dedi” deriz. Teknik açıdan Zotero’da bunu sağlamanın tek yolu o ayrıntı. Bir de tabii Kaynakçanın alfabetik sıralanması durumu var: el-Gazzâlî şeklinde girmişseniz bu kaynak G harfinde değil E harfinde yer alır. İstemezseniz bu teknik çözümü kullanmayabilirsiniz, size ve yazınızı göndereceğiniz Enstitü veya Dergiye kalmış bir durum.

 5. Merhaba hocam
  Müellif adı dipnotta ilk geçtiği yerde “Ebû Abdillâh Cemâlüddîn Muhammed b. Abdillâh b. Mâlik et-Tâî el-Endelüsî el-Ceyyânî”, ikinci geçtiği yerde ise “İbn Mâlik et-Tâî” şeklinde olması için Zotero’ya nasıl kayaderiz?

 6. Arapça yazar isminde Ansiklopedisinde madde başlığı yok ise neye göre yazacağız ?
  Bazıları metin içinde olabiliyor bazıları hiç geçmemiş ise ne yapmalıyız?

Bir Cevap Yazın