6. Yazar İsimlerinin Yazımı

Arapça ve Farsça kökenli müellif isimleri Türkçe metinde ilk geçtiği yerde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin ilgili şahıs maddesinde yer alan madde başı esas alınarak yazılır: Fahreddin er-Râzî, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî gibi. Sonraki kullanımlarında ise meşhur ad tercih edilir: Râzî, Cüveynî gibi.

 • EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken “Soyad, Ad” şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin nisbe veya lakabında yer alan elif lâm takısı (el-, er- vb.), kaynakçada ad alanının en sonuna yazılır. ör. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. Böylece “el-” takısı EndNote ve Zotero gibi programlar kullanıldığında ilk dipnotta “Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” şeklinde yer alırken, kaynakçada soyad alanına yazılan meşhur addan önce görünmez. Çalışma tamamlandığında kaynakça kısmındaki “el” takıları manuel olarak silinir.
 • Yabancı yazar isimlerinin yazımında Library of Congress’in Yetke (Otorite) Dizini’nden (Name Authority Headings) istifade edilebilir.[1]

  Watt, A. S. (Watt, Alexander Stuart)

 • Ömer Seyfettin, Ahmed Cevdet Paşa vb. ad-soyad ayrımı yapılamayan yazar adları EndNote’a isimden sonra virgül (,) eklenerek kaydedilir. Zotero’da ise ad alanına olduğu gibi yazılır.

  EndNote Ad Alanı : Ömer Seyfettin,

  Ahmed Cevdet Paşa,

  Zotero Ad Soyad Alanı : Ömer Seyfettin

  Ahmed Cevdet Paşa

 •  Şahıs isimlerinde (kavram ve mezhep isimlerinde) yer alan harekesiz ayn harfleri, Türkçe metinde hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilir. ör. Şu‘be, Mu‘tezile.

  Yazar isimlerinin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.

  Bekir Topaloğlu – İlyas Çelebi

  Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

  1. bk. Library of Congress, “Name Authority Headings”, https://authorities.loc.gov
  Was this page helpful?

  6. Yazar İsimlerinin Yazımı” hakkında 6 yorum var.


  1. sayın hocam zotero da müelliflerin vefat tarihlerini tam olarak nereye gireceğiz ilk ad’ın sonuna mı eklenecek. zira zotero ile bibliyo oluşturunca vefat tarihleri çıkmıyor

    1. Hocam, bakınız kısaltması cümle başında geldiğinde [Bk.] şeklinde mi yoksa [bk.] şeklinde mi verilmeli?

  2. Özel isimlere gelen hal ekleri için geçerli olan kural (s.a.v.) için de geçerli mi? Hangisi doğru?
   Hz. Peygamber’in (s.a.v.)
   Hz. Peygamber (s.a.v.)’ in

  Bir Cevap Yazın