22.1. Mevzuat-Resmî Gazete’de

İlk Geçtiği Yerde … (Mevzuat Adı Kısaltması, Yayın Tarihi).
Örnek … (FSEK, 13 Aralık 1951).
… (YK, 6 Kasım 1981).
… (DY, 15 Nisan 2018).
… (Stop extremism, 15 June 2017).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Mevzuat Adı Kısaltması, Yayın Tarihi).
Örnek … (FSEK, 13 Aralık 1951).
… (YK, 6 Kasım 1981).
… (DY, 15 Nisan 2018).
… (Stop extremism, 15 June 2017).
Doğrudan Alıntı … (Mevzuat Adı Kısaltması, Yayın Tarihi, md. Madde Numarası).
Örnek … (FSEK, 13 Aralık 1951, md. 1/4).
… (YK, 6 Kasım 1981, md. 2).
… (DY, 15 Nisan 2018, md. 3.).
… (Stop extremism, 15 June 2017, p. 2).
Kaynakçada Mevzuat Adı Kısaltması, Mevzuat Adı (Kanun No. Mevzuat Numarası). Resmî Gazete Sayı No (Yayın Tarihi). Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek DY, Doçentlik Yönetmeliği. Resmî Gazete 30392 (15 Nisan 2018). Erişim 3 Eylül 2019. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180415-3.htm

FSEK, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (Kanun No. 5846). Resmî Gazete 7981 (13 Aralık 1951). Erişim 3 Eylül 2019. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/33768?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Stop extremism, Commission Decision (EU) 2017/1002 of 7 June 2017 on the proposed citizens’ initiative entitled Stop extremism. Official Journal of the European Union L 152/1 (15 June 2017). Erişim 3 Eylül 2019. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/1002/oj

YK, Yükseköğretim Kanunu (Kanun No. 2547). Resmî Gazete 17506 (6 Kasım 1981). Erişim 3 Eylül 2019. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

Avrupa Birliği mevzuatına atıf için bk. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Mevzuatı Çeviri Rehberi (Ankara: Avrupa Birliği Bakanlığı, 2017), https://www.ab.gov.tr/files/ceb/ab_mevzuati_ceviri_rehberi.pdf

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın