7.2. Yazma Eser-Müellifi Bilinen

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası).
Örnek … (Keşşî, Şehit Ali Paşa, 1153).
… (Siğnâkī, Esad Efendi, 3893).
… (Birgiwī, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası).
Örnek … (Keşşî, Şehit Ali Paşa, 1153).
… (Siğnâkī, Esad Efendi, 3893).
… (Birgiwī, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Numarası).
Örnek … (Keşşî, Şehit Ali Paşa, 1153, 79a).
… (Siğnâkī, Esad Efendi, 3893, 210a).
… (Birgiwī, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5, 21b-22a).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Birgiwī, Meḥmed ibn Pīr ʿAlī. Kitāb al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah. Copenhagen: The Royal Library, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5, 1a-227b.
Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153, 1a-217b.
Siğnâkī, Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali. et-Tesdîd fî şerḥi’t-Temhîd li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3893, 1a-215a.
  • Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

    Örnek: Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-
    Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî

  •  

    Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın