9. Arşiv Belgesi

Osmanlı Arşivi’nde (BOA) Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren Cumhuriyet’in kuruluşuna kadarki döneme ait Osmanlı Devlet kurumları ile merkez ve taşra arasında yapılan yazışmalar bulunmaktadır. Cumhuriyet Arşivi’nde Millî Mücadele, Meclis Hükümetleri ve Cumhuriyet Dönemine ait belgeler vardır. Defter adlarının kısaltmaları, Devlet Arşivleri Başkanlığının belirlemiş olduğu kodlara uygun olarak yazılmalıdır. Kodlara Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi’nden ulaşılabilmektedir.[1]

Defter Adı Defter Kodu
Mühimme-i Asâkir Defterleri A.DVNS.ASK.MHM.d
  • EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken Defter Adı “Eser Başlığı/Title”, Defter Kodu ise “Kısa Başlık/Short Title” alanına girilir.
    1. İskender Türe – Salim Kaynar, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi (İstanbul: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 4. Basım, 2017, https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/osmanli_arsivi_rehberi_2017.pdf
    Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın