24. Mahkeme Kararı

İlk Geçtiği Yerde … (Mahkeme Adı Kısaltması, Karar Günü Ayı Yılı).
Örnek … (AYM, 26 Haziran 2019).
… (Yargıtay, 22 Ağustos 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Mahkeme Adı Kısaltması, Karar Günü Ayı Yılı).
Örnek … (AYM, 26 Haziran 2019).
… (Yargıtay, 22 Ağustos 2019).
Doğrudan Alıntı … (Mahkeme Adı Kısaltması, Karar Günü Ayı Yılı, K. Karar Numarası).
Örnek … (AYM, 26 Haziram 2019, K. 2015/19953).
… (Yargıtay, 22 Ağustos 2019, K. 2019/1204).
Kaynakçada Mahkemenin Adı Kısaltması, Mahkeme Adı. K. Karar Numarası (Karar Günü Ayı Yılı). (varsa) Erişim Adresi
Örnek AYM, Anayasa Mahkemesi. K. 2015/19953 (26 Haziran 2019). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190806-6.pdf

Yargıtay, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi. K. 2019/1204 (22 Ağustos 2019). http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/08/20190822-4.pdf

  • Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken Yazar Adı alanına Mahkeme Adı, Soyadı alanına ise Mahkeme Adı Kısaltması yazılır.

    Örnek: Yazar Adı: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Yazar Adı: Anayasa Mahkemesi

    Yazar Soyadı: Yargıtay Yazar Soyadı: AYM

  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın