8. Yunan ve Roma Klasikleri

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Adı, Basım Yılı).
Örnek … (Aristoteles, 1960).
… (Thomas Aquinas, 1961).
… (Aristoteles, 1996).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Adı, Basım Yılı).
Örnek … (Aristoteles, 1960).
… (Thomas Aquinas, 1961).
… (Aristoteles, 1996).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Adı, Basım Yılı, Bölüm Numarası Alt Bölüm Numarası Paragraf Numarası Satır Numarası).
Örnek … (Aristoteles, 1960, 1031a 15-20).
… (Thomas Aquinas, 1961, XI.2 2188).
… (Aristoteles, 1996, III.4 999b 5-7).
Kaynakçada Yazar Adı. Kitap Adı. ed. Editör, çev. Çeviren. Basım Yeri: Yayıncı, Basım Sayısı, Basım Yılı.
Örnek Aristoteles. Metafizik. çev. Ahmet Arslan. İstanbul: Sosyal Yayınlar, Kasım 1996.

Aristoteles. Metaphysics. çev. Richard Hope. USA: The University of Michigan Press: Ann Arbor Paperbacks, 1960.

Thomas Aquinas. Commentary on the Metaphysics of Aristotle. çev. John P. Roman. 2 Cilt. Chicago: Henry Regnery Company, 1961.

  • Klasikler EndNote gibi programlara “Kitap” veri türünde kaydedilir.

  • Klasik eserlere referansta bulunurken EndNote ve Zotero gibi programlarda sayfa numarası alanına uluslararası standart atıf usulü yazılır.
  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın