40. Kısa Mesaj

İlk Geçtiği Yerde … (Gönderen Soyadı, Gün Ay Yıl).
Örnek … (Doğan, 2 Eylül 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Gönderen Soyadı, Gün Ay Yıl).
Örnek … (Doğan, 2 Eylül 2019).
Doğrudan Alıntı … (Gönderici Soyadı, Gün Ay Yıl).
Örnek … (Doğan, 2 Eylül 2019).
Kaynakçada Gönderici Soyadı, Adı. Konu. Kısa Mesaj Gün Ay Yıl, Alıcı Adı Soyadı.
Örnek Doğan, Yusuf. İlahiyat Atıf Dizini hk. Kısa Mesaj 2 Eylül 2019, Alıcı Sami Şahin.
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın