21.2. Görüşme/Mülakat-Webte

Eğer görüşme (mülâkat) online olarak sesli ya da yazılı hâli mevcutsa hem metin içinde gönderme yapılır hem de kaynakçada belirtilir.

İlk Geçtiği Yerde … (Görüşme Yapılanın Soyadı, Görüşme Tarihi).
Örnek … (İnalcık, 1985).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Görüşme Yapılanın Soyadı, Görüşme Tarihi).
Örnek … (İnalcık, 1985).
Doğrudan Alıntı … (Görüşme Yapılanın Soyadı, Görüşme Tarihi).
Örnek … (Kara, 2015, 34).
Kaynakçada Görüşme Yapılan Kişinin Soyadı, Adı. “Görüşme Başlığı” (Görüşmeci: Adı Soyadı, Kayıt Biçimi, Görüşme Gün Ay Yıl). Erişim Adresi
Örnek İnalcık, Halil. “Fatih Sultan Mehmed” (Görüşmeci: İlber Ortaylı, Video Kaydı, Görüşme 3 Mart 1985). https://www.youtube.com/watch?v=8px5eBJHYNE&list=PLCq4ha8CiOukJvXOx3Kp8lC9QoSqLIVjj&index=4
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın