28. Patent

İlk Geçtiği Yerde Başvuru Sahibi Adı Soyadı. Buluş Adı (Koruma Tipi, Tescil Eden Kurum, Patent No. Yayın Numarası, Tarih Gün Ay Yıl).
Örnek Adem Kaya, Eğitim Dokümanları İçin İçerik Sınıflandırma Sistemi ve Yöntemi (Patent, Türk Patent ve Marka Kurumu, No. 2019/07502, Tarih 17 Mayıs 2019).

Mehmet Fişek, Chair for Performing the Rituel Prayers of Islam to People Having Physical Illnesses (Patent, World Intellectual Property Organization, Patent No. WO2014/011125, Tarih 16 Ocak 2014).

Sonraki Geçtiği Yerde Başvuru Sahibi Soyadı. Buluş Adı.
Örnek Kaya, Eğitim Dokümanları İçin İçerik Sınıflandırma Sistemi ve Yöntemi.

Fişek, Chair for Performing the Rituel Prayers of Islam to People Having Physical Illnesses.

Kaynakçada Başvuru Sahibi Soyadı, Adı. Buluş Adı. Koruma Tipi. Tescil Eden Kurum, No. Yayın Numarası, Tarih Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Fişek, Mehmet. Chair for Performing the Rituel Prayers of Islam to People Having Physical Illnesses. Patent. World Intellectual Property Organization, No. WO2014/011125, Tarih 16 Ocak 2014. https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014011125&tab=PCTBIBLIO&_cid=P22-K0LCW3-92000-1

Kaya, Adem. Eğitim Dokümanları İçin İçerik Sınıflandırma Sistemi ve Yöntemi. Patent. Türk Patent ve Marka Kurumu, No. 2019/07502, Tarih 17 Mayıs 2019. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT

  • Zotero gibi programlarda başvuru sahibi firma ise ad alanına Firma Adı, soyadı alanına ise Firma Adı Kısaltması yazılır

    Örnek: Mantis, Mantis Software Company

  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın