13.6. Tez-Diş Hekimliği Uzmanlık

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi/Specilization in Dentistry” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Elif Tekin, Sivas İlinde Yaşayan 7-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Dental Erozyon Prevalansının ve Etiyolojik Faktörlerin Belirlenmesi (Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, 2019), 43.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Tekin, Sivas İlinde Yaşayan 7-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Dental, 76-77.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Tekin, Elif. Sivas İlinde Yaşayan 7-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Dental Erozyon Prevalansının ve Etiyolojik Faktörlerin Belirlenmesi. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, 2019. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın