14.1. Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.

Galip Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”, Marife 5/3 (2005), 175-193.

Mehmet Kalaycı – Muhammet Emin Eren, “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”, Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249.

Ali Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti ilişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Makale Adı veya Kısaltılmış Makale Adı”, Sayfa Numarası.
Örnek Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.

Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu”, 177.

Kalaycı – Eren, “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography”, 285.

Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi”, 55.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek Ayten, Ali vd. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23-46. https://doi.org/10.18505/cuifd.48242

Kalaycı, Mehmet – Eren, Muhammet Emin. “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”. Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249-290. https://doi.org/10.12730/13091719.2018.92.182

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343671

 • EndNote ve Zotero gibi programlarda makale DOI numarası 10.18505/cuifd.12582 şeklinde kaydedilir, “https://doi.org/” ön eki şablonda yer aldığından ayrıca yazılmaz.
 • Değerlendirme süreçleri tamamlanmış, yayına kabul edilmiş ancak henüz yayımlanmamış, erken görünüm vb. şeklinde ulaşılabilen makalelerin kaynak gösterimi, mevcut bilgiler (cilt ve sayı numarası, sayfa numarası, DOI numarası vb.) yazılarak yapılır. Ancak dergi isminden sonra (Yayın Aşamasında) bilgisi eklenir.

  Örnek: Asutay, Muhammet Mücahit. “İlk Fıkhu’l-Luğa Kitaplarında Sözdizim ve Anlamsal Yoruma Bir Bakış”. Mütefekkir (Yayın Aşamasında) 6/12 (2019).

  Was this page helpful?

  14.1. Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)” hakkında 40 yorum var.


  1. Merhabalar,

   Farsçadan kaynak gösterilen makalelerde ay isimlerinin türkçedeki karşılığı eklenecek mi yoksa bu şekilde bırakılacak mı ? örn: (Pāyīz ve Zemistān 1395),

   1. Farsça, İngilizce vb. Tükçe dışındaki dillerde yayımlanan çalışmalardaki ay veya yayın türü gibi bilgiler, Türkçe olarak yazılır. Mayıs 2019; Doktora Tezi gibi.

  2. Merhaba ,
   Öğretim programlarının kaynak gösterimi nasıl olacak?
   MEB, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı, 1-2.
   Bu yeterli midir?

  3. Merhabalar, makale içerisinde yapılan tahkiklere atıf nasıl yapılacak acaba? Makaledeki yoruma değil de tahkik yapılan metne ve o metnin müellifine atıf yapmak istediğimde yazarın eserini kitap şeklinde gösterip, tahkik yapanı belirttikten sonra makalenin bulunduğu yeri nasıl belirtmem gerekiyor?

   1. Makale İçinde Yayımlanan Neşir ve Tahkikler:
    İlke Geçtiği Yerde:
    İbrahim el-Halebî, Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl, nşr. Kadir Gömbeyaz, “Ebeveyn-i Resûl Meselesine Özgün Yaklaşımlar: İbrahim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) Nispet Edilen Bir Risalenin Neşri ve Analizi”, Bilimname 38 (2019), 57-81.

    Sonraki Geçtiği Yerdee:
    İbrahim el-Halebî, Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl, nşr. Kadir Gömbeyaz, 57.

    Kaynakçada:
    İbrahim el-Halebî. Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl. nşr. Kadir Gömbeyaz. “Ebeveyn-i Resûl Meselesine Özgün Yaklaşımlar: İbrahim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) Nispet Edilen Bir Risalenin Neşri ve Analizi”. Bilimname 38 (2019), 57-81.

  4. Merhaba,

   İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon’da, İSNAD Metiniçi ve İSNAD Dipnotlu olmak üzere iki seçenek yer almakta. İSNAD Metiniçi bölümünü incelediğimde, kitap, makale ve diğer kaynakların metin içinde gösterimlerinin Dipnotlu bölümüyle aynı olduğunu gördüm. Diğer bir ifadeyle, incelediğim Metiniçi bölümünde, parantez içi atıf sistemine ilişkin örneklere rastlayamadım. Bu durum, bende, İSNAD’ın, parantez içi değil de yalnızca klasik dipnot sistemini esas almış olabileceğine ilişkin bir düşünceye sebep oldu. Bu anlamda, danışma ihtiyacı duydum. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

  5. herhangi bir derginin bir makalesinden alıntı yaptığımızda yılla birlikte ayı da vermek gerekiyor. ancak eski dergilerde ve özellikle bazı dergilerde yıl dışında aya yer verilmiyor. böyle bir durumda atıfta bulunduğumuz makaleyi ilk kez gösterirken ve kaynakçada yazarken sadece yılı belirtmek yeterli midir? ayı yazmamıza mutlaka gereklilik var mıdır?
   saygılarımla

   1. Sayıların yayın dönemleri bazen ay olarak bazen mevsim olarak belirtilir, Nisan 2020 veya Bahar 2020 gibi. Eğer yayın dönemi veya mevsimi belirtilmemiş ise sadece yıl belirtmek yeterlidir.

  6. Ödev yapıyorum da makale inceliyorum yapılan çalışma 2017 yılına ait ama 2020 yilinda da dergi de çıkmış. Ben bu makaleyi kaynakça da gösterirken hangi yılı kullanmam gerekiyor?

   1. Makalenin dergide hangi tarihte yayımlandığı asıl alınır. Aynı yazar aynı başlıkta iki kez metni yayımlamış ise siz istediğinizi kullanabilirsiniz.

  7. aynı kişinin aynı dergideki iki farklı makalesini kaynakçada belirtirken ayrı ayrı bütün bilgileri tekrar belirterek iki kaynak olarak mı yazmam gerekiyor yoksa bir kaynak olarak cilt sayılarını ayrı ayrı mı belirtmeliyim?

  8. Kaynakçada dergiye yer verirken makale yazımındaki kurallar mı dikkate alınmalı yoksa dergiye ait başka kurallar var mı ?

   1. Makale yazılırken kullanılan kaynaklar (kitap, tez, makale vb.), derginin YAZIM KURALLARI dikkate alınarak dipnot ve kaynakçada yazılır. Dergi İSNAD Atıf Sistemi, Chicago, APA veya kendine özel bir sistem kullanıyor olabilir.

  9. hocam kaynakçada ay ve yılı birlikte belirtmemiz gerekiyor, ancak bazı kaynaklarda sadece yıl veriliyor, ay belirtilmeden yazılmasında sakınca var mı?

  10. merhaba hocam, böyle karışık verilen dipnotlar da kaynakça gösterimi nasıl olmalıdır.

   Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, ss. 102-126, Halil İnalcık, 1958, “Osmanlı Hukukuna Giriş: Örfi-Sultani Hukuk ve Fatih’in Kanunları”,. XIII/2, Ankara,

   – Halil İnalcık, çev. Fahri Unan, 2005, “Osmanlı Tarihçiliğinin Doğuşu”, ed. Oktay Özel-Mehmet Öz, Söğütten İstanbul’a Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, ss. 93-117, Ankara, İmge Yayınları

   1. İnalcık, Halil. “Osmanlı Hukukuna Giriş: Örfi-Sultani Hukuk ve Fatih’in Kanunları”. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 13/2 (1958), 102-126.

  11. 1960lı yıllarda dergide yazılmış olan bir makaleyi kaynakçada göstermek istiyorum ancak doi numarası yok illa ki kaynakçanın sonuna link eklemem gerekiyor mu ?

  12. Merhabalar Hocam, dipnotlu sistemde aynı yazara ait birden fazla esere referans verirken her seferinde yazarın adı ve soyadını yazmamız gerekir mi?

   1. Aynı dipnotta olduğunda ikinci ve sonraki eserin “Yazar Adı Soyadı” yerine “a.mlf.” (aynı müellif) kısaltması kullanılır. Farklı dipnotlarda ise eser ilk geçtiği yerde tam künye şeklinde gösterilir.

  13. Merhabalar
   Makaledeki sayfa sayısı ile ilgili iki farklı örnek verilmiş, birinde sadece sayfa sayısı yazarken diğerinde sayfa aralığı yazılmış, hangisi esas alınmalı?

   Bkz:
   “Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.
   Galip Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”, Marife 5/3 (2005), 175-193.”

  14. İyi günler. Özel sayı ile ilgili bir sorum var. Örneğin şu makalede tırnak içinde işaretlediğim kısım nasıl yazılır bilemedim. Teşekkürler.

   Ali Hakan Çavuşoğlu, “Endülüs’te Rey-Hadis Mücadelesi”, İslâmiyât “Karşılaşma 3: Endülüs Tecrübesi özel sayısı” 7/3 (2004), 59-74.

  15. Hocam Kaynakçada müellif isimleri soyad, ad şeklinde yazılıyor. Peki Arap müelliflerin isimleri kaynakçada yazılırken aynı Türk isimlerini yazdığımız gibi soyad, ad şeklinde mi göstereceğiz yoksa ad, soyad şeklinde mi?
   Teşekkür Ederim

  16. Hocam bazı makaleler var sayfa numarası yok. Sayfa numarası olmayan makaleleri nasıl yapacağız? Teşekkür ederim.

  Bir Cevap Yazın