14.1. Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)

Yazar isimlerinin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.

Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Makale sayfa aralığı belirtilirken öncesi ve sonrasında boşluk verilmeksizin “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.

Cilt ve sayı numarasından önce “c.” ve “S” kısaltması kullanılmaz.

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yılı).
Örnek … (Çiftci, 2015).
… (Türcan, 2005).
… (Kalaycı – Eren, 2018).
… (Ayten vd., 2012).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yılı).
Örnek … (Çiftci, 2015).
… (Türcan, 2005).
… (Kalaycı – Eren, 2018).
… (Ayten vd., 2012).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yılı, Sayfa Numarası).
Örnek … (Çiftci, 2015, 45-46).
… (Türcan, 2005, 190).
… (Kalaycı – Eren, 2018, 251).
… (Ayten vd., 2012, 55).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek Ayten, Ali vd. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23-46. https://doi.org/10.18505/cuifd.48242

Kalaycı, Mehmet – Eren, Muhammet Emin. “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”. Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249-290. https://doi.org/10.12730/13091719.2018.92.182

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343671

 • Makale DOI numarası EndNote ve Zotero gibi programlara 10.18505/cuifd.12582 şeklinde kaydedilir, “https://doi.org/” ön eki şablonda yer almaktadır.
 • Was this page helpful?

  14.1. Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)” hakkında 10 yorum var.


  1. Birden fazla makaleyi metin içi gösterirken nasıl olacak hocam? (Soyisim, 2020, 84; Farklısoyisim, 2018,90) arada normalde ; kullanılıyor.

  2. Hocam aynı makaleden birden fazla alıntı yaptığımızda sayfa numaralarını nasıl göstermeliyiz?

  3. Hocam merhaba, Türkçe olarak yayınlanmış İsnad atıf sistemiyle yazılmış bir makale örneğini şablon olması için
   gönderebilir misiniz?

  4. Hocam merhaba, rica etsem isnad sistemiyle yazılmış bir makale örneği gönderebilmeniz mümkün mü acaba?

  Bir Cevap Yazın