راهنمای املای سامانهٔ استنادی اسناد قالبهای EndNote Zotero و Mendley

دانلودِ راهنما

دانلودِ راهنما

راهنمای املای سامانهٔ استنادی اسناد را آنلاین بخوانید یا به رایانهٔ خود دانلود کنید.

İSNAD 2 PDF (10.03.2022)

قلبها

قلبها

قالبهای Zotero, Mendeley, End/note, MS Word را دانلود کنید.

قالبها را دانلود کنید

راهنمای آنلاین

راهنمای آنلاین

استفاده کردن از سامانهٔ استنادی اسناد را بیاموزید و نظر و پیشنهاد‌هایتان را بنویسید.

برو به راهنمای آنلاین

آکادمی تی وی اسناد

آکادمی تی وی اسناد

می توانید ویدیٔو‌های راجع به پژوهش و املای آکادمیک را تماشا کنید.

آکادمی تی وی اسناد

سامانهٔ استنادی استناد در چارچوب اصلی


ایدهٔ اصلی

اسناد یک سامانهٔ املای آکادمیک و ارجاع دادن است که برای استفاده در زمینه‌های علوم اجتماعی و انسانی در ترکیه توسعه داده شده و بطور رایگان در دسترس است .

دریافت

در سامانهٔ استنادی اسناد اطلاعات راجع به منبعِ استناد شده، در متن به شکل نام خانوادگی نویسنده، تاریخ چاپ، شمارهٔ صفحه یا در پاورقی به ترتیب نام و نامِ خانودگی نویسنده، نامِ کتاب، شمارهٔ صفحه مطابق با کاربردِ عمومی رشتهٔ مربوط به استناد، می توان داد. اما کتابشناسی در هر دو کاربرد 100٪ یکسان تشکیل می شود .

طرح

سامانهٔ استنادی اسناد در سرپرستی آقای دکتر عبدالله دمیر بر اساس نظر، پیشنهاد و ارزیابی‌های استادانِ کارشناس در زمینهٔ انتشارات دانشگاهی و ویراستارانِ مجلهٔ کارشناسی مطرح شد.

توسعه دهی

اسناد, در چارچوب پروژهٔ فهرست استناد الهیات ملی به شمارهٔ RGD-015 با حمایت ریاست دانشگاهِ جمهوری سیواس در داخل مرکز تطبیق و پژوهش علومِ دینی دانشگاه جمهوری سیواس (DİMER) توسعه داده شده است.

منظور از سامانهٔ استنادی اسناد چیست؟

سامانهٔ مرجع مشترک

در نشریاتی که در زمینه‌های علوم اجتماعی و انسانی در ترکیه و جمهوری‌های ترکی، تهیه کردن یک سامانهٔ مرجع مشترک مورد هدف گیری می شود.

سامانهٔ مرجع خاص

استفاده از اسناد نقص‌های ناشی از استفاده کردن ترجمه‌های سبک‌های استنادی انگلیسی در زمینه‌های علوم اجتماعی و انسانی را بر طرف می کند.

تعیین استناد

با استفاده از سبک‌های مرجع مشترک می توان استنادها را به طور دقیق تعیین کرد ، فاکتورهای تأثیرگذاری مجلات را به درستی ارزیابی کرد و سامانهٔ استنادی اسناد به فهرست استناد الهیات، فهرست ترکیه (TR) و به فهرست‌های ملی و بین‌المللی دیگر فرصتی برای ارائه دادن "داده‌های کتابشناسیِ درست " فراهم می کند.

استفادهٔ آسان

سامانهٔ استنادی اسناد با قالبها و راهنمای آنلاین تهیه شده برای برنامه هایی چونEndNote ، Zotero ، Mendeley و MS Word استفادهٔ آسان را ارائه می دهد.

کاربران اسناد

موسسات، دانشکده‌ها، مجله‌های آکادمیک و انتشاراتی که از سامانهٔ استنادی اسناد استفاده می کنند.

0

موسّسه

0

دانشکده

0

Journal

0

Scientific Event

0

ناشر

شیوه نامه استناد دهی (ISNAD)

اسناد که برای استفاده در زمینه‌های علومِ اجتماعی و انسانی در ترکیه توسعه داده شده و در زمان کوتاه کاربردش گسترش یافته، با قبول شدن از طرف فهرست و مجله‌های مربوط به انتشارِ آکادمیک مانند TR Dizin و Dergi Park به عنوان استناد، یکپارچه‌سازیِ سامانه‌اش ساخته شده، قالبهای سازگارش با نرمافزارهای تنظیمِ مرجع و کتابخانهٔ Zotero, Mendeley, EndNote و Citavi تهیه شده و رایگان در دسترس بوده، نخستین سامانهٔ استنادی داخلی و ملی است.

سامانهٔ استنادی اسناد
با پشتیبانی پروژهٔ دانشگاه
جمهوری سیواس ایجاد شده است
CÜBAP RGD-015.
  • blank
  • blank
  • blank
سامانهٔ استنادی اسناد
با پشتیبانی پروژهٔ دانشگاه جمهوری سیواس
ایجاد شده است
: CÜBAP RGD-015.