YAZIM KILAVUZU

Dilekçe Örneği: Enstitü Tez Yazım Kılavuzuna İSNAD’ın Eklenmesi

Transkripsiyon İşaretleri (DİA-ISNAD) ve Bilgisayar Klavyesine Tanımlanması

ISNAD Citation Style 1st Edition Manual (21.11.2020) | İndirildi 1.300 Defa - pdf

Güncelleme Geçmişi:
#30.11.2018: Yazım hataları düzeltildi.
#07.05.2018: Tablolar ve şekiller eklendi.
#20.04.2018: Metin-İçi Atıf Sistemi güncellendi.
#08.04.2018: Toplu güncelleme. Detaylar …
#13.03.2018: Temel sürüm yayınlandı.

 

YAZILIM ŞABLONLARI


Hazırlayan: Dr. Abdullah Demir
Türkçe Arayüz Geliştirme: Prof. Dr. Temel Yeşilyurt

Güncelleme Geçmişi:
#07.05.2018: Tercüme kitap bölümlerine atıf bilgisi tashih edildi.
#19.04.2018: Ansiklopedi maddesi-web örneği eklendi.
#18.04.2018: Dipnotlarda sayfa numarası belirtilmediğinde fazladan eklenen virgül hatası giderildi.
#15.04.2018: İSNAD Metin-İçi Atıf Sistemi şablonları eklendi.
#15.04.2018: Makalelerin kaynak gösteriminde Cilt/Sayı ve sadece sayı şeklinde gösterimde görülen hata düzeltildi.
#09.04.2018: Şablonlar için kullanım rehberi eklendi.
#09.04.2018: Türkçe arayüz geliştirildi. Eser-Kategorileri.xml dosyası güncellendi.
#01.04.2018: Temel sürüm yayınlandı.

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Zotero Kullanım Kılavuzu (16.02.2022) | İndirildi 3.392 Defa - pdf

Hazırlayan: Arş. Gör. Osman Durmaz

Güncelleme Geçmişi:
#16.02.2022: Yalnızca cilt numarası olan dergilerin gösterimindeki hata düzeltildi.
#14.02.2022: Kitap-Editörlü ve Standart veri türlerinin ikinci ve sonraki dipnotlarda gösterimindeki hata düzeltildi.
#24.08.2020: Tez isimlerinin kaynakçada gösterim şekli düzeltildi.
#19.04.2020: Sözlüklerin dipnotta gösterim şekli güncellendi.
#11.04.2020: Temel sürüm yayınlandı.


Hazırlayan: Doç. Dr. Muhammet Tarakçı

Güncelleme Geçmişi:
#07.05.2018: Tercüme kitap bölümlerine atıf bilgisi tashih edildi.
#04.05.2018: Birden fazla neşreden eklenebilmesi sağlandı.
#15.04.2018: İSNAD Metin-İçi Atıf Sistemi şablonları eklendi.
#15.04.2018: Makalelerin kaynak gösteriminde Cilt/Sayı ve sadece sayı şeklinde gösterimde görülen hata düzeltildi.
#09.04.2018: Hazırlayan (haz.) alanı eklendi.
#01.04.2018: Temel sürüm yayınlandı.

İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon Citavi Şablonu Kullanım Kılavuzu (16.02.2022) | İndirildi 516 Defa -

Hazırlayan: Dr. Osman Arpaçukuru

Güncelleme Geçmişi:
#16.07.2021: Book veri türünde kaynakçada hazırlayan bilgilerinin yazar olarak görünme sorunu düzeltildi.
#16.07.2021: Book veri türünde Organization alanına veri girildiğinde dipnotta hazırlayan kısaltmasının (haz.) görünmeme sorunu giderildi.
#16.07.2021: el-Gazzâlî, er-Râzî gibi nisbe ve mahlasları el- takısı ile gelen meşhur Arap yazarların adlarının yazımındaki zorluk giderildi. Kolay kullanım ile ilgili açıklamalar şablonun kullanım kılavuzunda ilgili yerlerde gösterildi.
#16.07.2021: Collected Work veri türünde Add Contribution ile eklenen kitap bölümüne atıfta bulunulduğunda Collaborators alanına yazılan tahkik kısaltmasının “ed.” şeklinde görünme sorunu “thk.” olarak düzeltildi.
#16.07.2021: Collected Work veri türünde Add Contribution ile eklenen kitap bölümüne dipnotta atıf yapıldığında ve kaynakçada “thk.” Kısaltmasının görünmemesi sorunu giderildi.
#06.10.2020: Temel sürüm yayınlandı.

 

YAZI TİPLERİ

 

YAZILIM ve EKLENTİLER

 

TANITIM, ARAŞTIRMA KAYNAKLARI, BÜLTEN

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015