38.1. Harita-Matbu

İlk Geçtiği Yerde … (Haritacı Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Çeçen, 1977).
… (Pîrî Reis, 1966).
… (DN, 1329/1913).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Haritacı Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Çeçen, 1977).
… (Pîrî Reis, 1966).
… (DN, 1329/1913).
Doğrudan Alıntı … (Haritacı Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Çeçen, 1977).
… (Pîrî Reis, 1966).
… (DN, 1329/1913).
Kaynakçada Haritacı Soyadı, Adı. Harita Adı. Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı. Varsa Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, No. Demirbaş Numarası. Erişim Adresi
Örnek Çeçen, M. Kazım. I. Bayezid Suyolu Haritaları. İstanbul: İSKİ Yayınları, 1977.

DN, Dahiliye Nezâreti. Vilayet Yolları Haritasıdır. İstanbul: Dahiliye Nezâreti Umur-i Mahalliye Vilayet Müdüriyeti, 1329/1913. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, No. 23589. http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

Pîrî Reis, Muhyiddin b. Hacı Mehmed. Piri Reis Haritası. İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi Neşriyatı, 1966. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, No. Bel_Osm_B.00038. http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

Haritacı adı ve soyadı belli değil ise harita adı alanına yayımlayan kurum adı, soyadı alanına ise kurum adı kısaltması yazılır.

Örnek: Haritacı Adı: Dahiliye Nezâreti; Soyadı: DN

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın