19. Literatür Taraması

Akademik çalışmanın giriş kısmında literatür değerlendirmesine yer verilmeli, ele alınan konu hakkında daha önce hazırlanan çalışmalara değinilmelidir. Özellikle o konuda hazırlanan doktora tezleri yok sayılmamalıdır. Ayrıca istifade edilen tüm eserler kaynakça kısmında belirtilmelidir.

Was this page helpful?

19. Literatür Taraması” hakkında 2 yorum var.


  1. Çalıştığımız konuda yapılan çalışmaları bk. şeklinde dipnotta verdikten sonra bunları kaynakçada da belirtir miyiz? Yoksa sadece istifade ettiklerimizi mi kaynakçada belirtmeliyiz?

Bir Cevap Yazın