19. Literatür Taraması

Akademik çalışmanın giriş kısmında literatür değerlendirmesine yer verilmeli, ele alınan konu hakkında daha önce hazırlanan çalışmalara değinilmelidir. Özellikle o konuda hazırlanan doktora tezleri yok sayılmamalıdır. Ayrıca istifade edilen tüm eserler kaynakça kısmında belirtilmelidir.

Bu içerik size yeteri kadar yardımcı oldu mu?

Bir Cevap Yazın