15. Bildiri/Tebliğ

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).
Örnek … (Demir, 2017).
… (Uyanık, 2009).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).
Örnek … (Demir, 2017).
… (Uyanık, 2009).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Demir, 2017, 1/651).
… (Uyanık, 2009, 37).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Adı”. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”. IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik – Mâturîdîlik (05-07 Mayıs 2017). ed. Cengiz Çuhadar vd. 1/643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri. ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın