2.5. Kitap-Editörlü

Editörlü kitabın tamamına veya editörün yazdığı kısımlara “Kitap-Editörlü” kapsamında atıf yapılır. Editörlü kitabın içindeki bölümlere ise “Kitap Bölümü” türünde atıf yapılır.

İlk Geçtiği Yerde … (Editör Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Faroqhi, 2011).
… (Kaynar, 2015).
… (Furat, 2018).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Editör Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Faroqhi, 2011).
… (Kaynar, 2015).
… (Furat, 2018).
Doğrudan Alıntı … (Editör Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Faroqhi, 2011, 3/7).
… (Kaynar, 2015, 6).
… (Furat, 2018, 2/5-10).
Kaynakçada Editör Soyadı, Adı (ed.). Kitap Adı. x Cilt. Şehir: Yayıncı, x. Basım, Yayın Tarihi.
Örnek Faroqhi, Suraiya (ed.). Türkiye Tarihi 1603-1839. çev. Fethi Aytuna. 3 Cilt. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011.

Furat, Ahmet Hamdi vd. (ed.). Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler)-XVIII. Yüzyıl. 2 Cilt. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2018.

Kaynar, Mete Kaan (ed.). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

Editör sayısı üç veya daha fazla ise ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Was this page helpful?

2.5. Kitap-Editörlü” hakkında 2 yorum var.


  1. Hem editörü olan bir kitaptan farklı bir ismin çevirdiği bölümü nasıl vereceğiz.

    1. Atıfta eser türü dikkate alınır. Eser türü kitap bölümü ise kitap bölümü olarak kaynak gösterilir. Kitap bölümünün çevirmeni olabilir veya eserin hazırlayanı olabilir. Bu bilgiler standart şekilde gösterilir.

      Jon Descart, “God”, çev. Kerim Koç, Dinlerin Serüveni, ed. Ali Talha (Nottingham: XTS Publishing, 2020), 19.

Bir Cevap Yazın