23. Tablo ve Şekil Oluşturmak

Çalışmanın planlandığı süreçte bilgi aktarımında metinsel ya da görsel aktarımlardan hangisinin ağırlıklı olarak kullanılacağına karar verilmelidir. Çalışmada kullanılacak tablo ve şekiller özenle seçilmeli ve metin içerisinde sözel olarak ifade edilebilecek bilgiler için ayrıca tablo ya da şekil kullanılmamalıdır.

Tablo ve şekillerin başlıklandırılmasında “Tablo” veya “Şekil” ibaresi kullanılmalıdır. Grafik, çizelge, çizim, harita, fotoğraf ve resimler şekil olarak değerlendirilmektedir.

Başlıklandırmada ardışık sayılar kullanılmalı ve iki nokta konulduktan sonra açıklayıcı ifade yazılmalıdır. Kullanılan başlıklar, dipnot ile aynı yazı tipi boyutunda olmalı ve satır girintisi olmamalıdır. Tablo ve şekil başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır.

Örnek:
Tablo 1: Dindarlık-Affetme Eğilimi Arasındaki İlişkiler (Pearson Korelasyon Değerleri)

Tablo 2: Örneklemin Sağlık Davranışlarını Yerine Getirme(me) Oranları

Şekil 1: Değişkenler Arası İlişkileri Gösteren Model

Şekil 2: Barış Konulu Dini Araştırmaların Temalarına İlişkin Model

Tablo ve şekiller, telif hakkı içeriyorsa telif hakkı sahibinden basılı ve elektronik kullanım için yazılı izin alınması ve tablo veya şekil altında “Kaynak:” ibaresi ile kaynağın belirtilmesi gereklidir.

Tablo 1: Örnek Tablo Gösterimi

Maddeler Sayı Değer
A 1 0,25
B 2 0,26
C 3 0,27
D 4 0,28

Tablo oluşturulurken çalışmanın amaçlarına uygun olarak sadece gerekli bilgilere yer verilmelidir. Tablodaki bilgiler metin içerisinde ifade edilmeli ancak gereksiz tekrardan kaçınılmalıdır. Ayrıca tablolar, metinden bağımsız olarak da anlaşılabilir olmalıdır. Tek tabloda ifade edilebilecek bilgiler için ayrı tablolar oluşturulmamalıdır.

Tabloda belirtilen satır ve sütun başlıkları kısa ve anlaşılır olmalıdır. Tablo içerisinde gösterilen sayısal bilgilerin ondalık sayıları aynı olmalı ve rakamlar, hücreye ortalanmalıdır.

Tablolara, “Tablo” ibaresi ile başlayan ve ardışık numaralar ile numaralandırılmış başlıklar verilmelidir. Başlıklandırma tablonun içeriği ile uyumlu olacak şekilde kısa, anlaşılır ve açıklayıcı olmalıdır. Çok genel ya da ayrıntılı başlıklar kullanılmamalıdır. Tablolar metin genişliği ile aynı genişlikte olacak şekilde gösterilmelidir.

 • Microsoft Word yazılımında “Otomatik Sığdır” ve “Pencereye Otomatik Sığdır” komutu ile tablo genişliği metin ile aynı genişlikte olacak şekilde ayarlanabilir.
 • Tabloların gösteriminde sadece üst ve alt kenarlıklar kullanılmalıdır. Üst ve alt kenarlıklar 1½ nk oranında düz çizgi şeklinde olmalıdır. Tablo içerisindeki başlık satırı ise 1 nk oranında ve bold (kalın) olmalıdır.

  Şekiller siyah-beyaz olabilecekleri gibi çalışmadaki kullanımına bağlı olarak renkli de olabilirler. Çalışma içerisinde kullanılan şekillere metin içerisinde atıf yapılması gerekmektedir. Şekillerin kalitesi baskı açısından uygun çözünürlükte olmalıdır (300-600 dpi aralığı). Ayrıca şekiller köşeli biçimde olmalı ve şekil içerisindeki metinler okunabilir olmalıdır.

  Şekillere, “Şekil” ibaresi ile başlayan ve ardışık numaralar ile numaralandırılmış başlıklar verilmelidir. Resim, Grafik, Çizim vb. ile başlanılmamalıdır. Şekillerde kenarlık da kullanılmamalıdır.

  Şekil 1: Örnek Şekil Gösterimi

  Was this page helpful?

  Bir Cevap Yazın