22. Dipnot Vermek

Makalelerin cilt ve sayı numaralarının arasında boşluk yazılmaksızın eğik çizgi (/) kullanılmalıdır:

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/2 (Aralık 2018), 45

Dipnotlar tez ve kitap gibi sayfa sayısı fazla çalışmalarda, her bölümde bir (1) sıra numarasından başlatılarak ayrı ayrı yapılandırılır.

Bu içerik size yeteri kadar yardımcı oldu mu?

22. Dipnot Vermek” hakkında 4 yorum var.


    1. Dipnotta bilgi verildikten sonra bk. kısaltması kullanılarak sonrasında kaynak belirtilir.
      Örnek
      1 Hanefî âlimlerin kelâm ilmini bakışı farklılık arz etmektedir. Bu konu hakkında bk. ….

Bir Cevap Yazın