13.3. Tez-Doktora

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Doktora Tezi” ifadesi yerine “Doktora Tezi/Ph.D. Dissertation” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014), 122.

Mustafa Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi (Chicago: The University of Chicago, Near Eastern Languages and Civilizations, Doktora Tezi, 1987), 45.

Philip Christopher Dorroll, Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī and the New Turkish Theology (Georgia: Emory University, Doktora Tezi, 2013), 45.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Demir, Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, 22.

Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi, 62.

Dorroll, Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī, 56.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yıl. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Ceric, Mustafa. A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi. Chicago: The University of Chicago, Near Eastern Languages and Civilizations, Doktora Tezi, 1987.

Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014. https://doi.org/10.5281/zenodo.3359806

Dorroll, Philip Christopher. Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī and the New Turkish Theology. Georgia: Emory University, Doktora Tezi, 2013.

Was this page helpful?

13.3. Tez-Doktora” hakkında 3 yorum var.


  1. Kıymetli hocam. Doktora tezi içerisinde atıf yapılan asıl kaynağa ulaşamadığımızda tezden aldığımız bir cümle için dipnot olarak direk doktora tezini mi vermemiz gerekiyor?

Bir Cevap Yazın