7.2. Yazma Eser-Müellifi Bilinen

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Yazma Eser Adı (Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası), Varak Numarası.
Örnek Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî el-Keşşî, et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153), 77b.
Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali es-Siğnâkī, et-Tesdîd fî şerḥi’t-Temhîd li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3893), 1a.
Meḥmed ibn Pīr ʿAlī Birgiwī, Kitāb al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah (Copenhagen: The Royal Library, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5), 2a.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Yazma Eser Kısa Adı (Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası), Varak Numarası.
Örnek Keşşî, et-Temhîd (Şehit Ali Paşa, 1153), 77b.
Siğnâkī, et-Tesdîd (Esad Efendi, 3893), 1a.
Birgiwī, al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah (Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5), 2a.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Birgiwī, Meḥmed ibn Pīr ʿAlī. Kitāb al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah. Copenhagen: The Royal Library, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5, 1a-227b.
Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153, 1a-217b.
Siğnâkī, Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali. et-Tesdîd fî şerḥi’t-Temhîd li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3893, 1a-215a.
  • Zotero’ya bu türde bir yayın kaydedilirken “Kütüphane Adı” Arşiv, “Koleksiyon Adı”, Arşivdeki Yeri, “Kayıt No” Yer Numarası ve “Varak No” Sayfa Sayısı alanına girilir.
  • Was this page helpful?

    7.2. Yazma Eser-Müellifi Bilinen” hakkında 4 yorum var.


    1. Eğer yazma eser kütüphanede değil de bir şahıstaysa (parantez içindeki bilgiler) nasıl yazılmalı?

    2. İyi günler hocam; birçok yazmaya atıfta bulunduktan sonra tekrar aynı yazmlara atıflarda sadece müellifin ismini ve varak sayfasını veriyor. Bu uygulama olarak doğru mu hocam?

    Bir Cevap Yazın