7.2. Yazma Eser-Müellifi Bilinen

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Yazma Eser Adı (Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası), Varak Numarası.
Örnek Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî el-Keşşî, et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153), 77b.
Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali es-Siğnâkī, et-Tesdîd fî şerḥi’t-Temhîd li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3893), 1a.
Meḥmed ibn Pīr ʿAlī Birgiwī, Kitāb al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah (Copenhagen: The Royal Library, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5), 2a.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Yazma Eser Kısa Adı (Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası), Varak Numarası.
Örnek Keşşî, et-Temhîd (Şehit Ali Paşa, 1153), 77b.
Siğnâkī, et-Tesdîd (Esad Efendi, 3893), 1a.
Birgiwī, al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah (Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5), 2a.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Birgiwī, Meḥmed ibn Pīr ʿAlī. Kitāb al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah. Copenhagen: The Royal Library, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5, 1a-227b.
Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153, 1a-217b.
Siğnâkī, Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali. et-Tesdîd fî şerḥi’t-Temhîd li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3893, 1a-215a.
 • Zotero’ya bu türde bir yayın kaydedilirken “Kütüphane Adı” Arşiv, “Koleksiyon Adı”, Arşivdeki Yeri, “Kayıt No” Yer Numarası ve “Varak No” Sayfa Sayısı alanına girilir.
 • Was this page helpful?

  7.2. Yazma Eser-Müellifi Bilinen” hakkında 10 yorum var.


  1. Eğer yazma eser kütüphanede değil de bir şahıstaysa (parantez içindeki bilgiler) nasıl yazılmalı?

  2. İyi günler hocam; birçok yazmaya atıfta bulunduktan sonra tekrar aynı yazmlara atıflarda sadece müellifin ismini ve varak sayfasını veriyor. Bu uygulama olarak doğru mu hocam?

  3. Değerli hocam, Zotero bağlantısıyla yazma eser dipnotu verdiğimizde, ilk dipnot genellikle doğru çıkarken ikinci dipnotta İSNAD’da belirtilen şablona uygun çıkmıyor. Örneğin, ikinci dipnotta istenilen koleksiyon adı ve kayıt numarasını vermek yerine yalnızca yazmanın ismini ardında numarasını veriyor. Bunun için otomatik bir çözüm yolu var mıdır? Yoksa manuel mi düzelteceğiz?
   Teşekkür ederim.

  4. Hocam merhaba. Bir de taş baskı eserler var. Bunlar normal matbu kitap gibi mi değerlendirilmeli?

  5. Hocam, Diyanet İşleri Başkanlığının Yazma Eseri olan Arapça Mecellen’in dipnotu nasıl verilmelidir. Önemli olan madde numarası mı yoksa Cilt ve sayfa numarası mı? Yoksa her ikisi mi? Ben ikisini yazarak Maddeyi asıl olarak aldım, Cilt ve sayfa numaralatını parantez içinde almayı düşündüm ama tam emin olamadım. Şöyle gözüküyor doğru mudur: Ahmed Cevdet Paşa, Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, Diyanet İşleri Başkanlığı Kaynak Eserler – 197, (İstanbul: Müftülük Kütüphanesi, Yazma-Fıkıh, 353), md. 2, (1/1).

   Yardımcı olursanız memnun olurum.

  Bir Cevap Yazın