28. Patent

İlk Geçtiği Yerde … (Başvuru Sahibi Soyadı, Patent Tarihi).
Örnek … (Fişek, 16 Ocak 2014).
… (Kaya, 17 Mayıs 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Başvuru Sahibi Soyadı, Patent Tarihi).
Örnek … (Fişek, 16 Ocak 2014).
… (Kaya, 17 Mayıs 2019).
Doğrudan Alıntı … (Başvuru Sahibi Soyadı, Patent Tarihi).
Örnek … (Fişek, 16 Ocak 2014).
… (Kaya, 17 Mayıs 2019).
Kaynakçada Başvuru Sahibi Soyadı, Adı. Buluş Adı. Koruma Tipi. Tescil Eden Kurum, No. Yayın Numarası, Tarih Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Fişek, Mehmet. Chair for Performing the Rituel Prayers of Islam to People Having Physical Illnesses. Patent. World Intellectual Property Organization, No. WO2014/011125, Tarih 16 Ocak 2014. https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2014011125&tab=PCTBIBLIO&_cid=P22-K0LCW3-92000-1

Kaya, Adem. Eğitim Dokümanları İçin İçerik Sınıflandırma Sistemi ve Yöntemi. Patent. Türk Patent ve Marka Kurumu, No. 2019/07502, Tarih 17 Mayıs 2019. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT

  • Zotero gibi programlarda başvuru sahibi firma ise ad alanına Firma Adı, soyadı alanına ise Firma Adı Kısaltması yazılır.

    Örnek: Mantis, Mantis Software Company

  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın