11.1. Ansiklopedi-Matbu

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı (Alt Başlık)”, Ansiklopedi Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Yıl), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/416.

Halil İnalcık, “Selīm I”, The Encyclopaedia of Islam, ed. C. E. Bosworth vd. (Leiden: Brill, 1997), 9/127-131.

Yusuf Şevki Yavuz, “İstidlâl (Kelâm)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 23/325-328.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2/416.

İnalcık, “Selīm I”, 9/127.

Yavuz, “İstidlâl (Kelâm)”, 23/325-328.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). Ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.
Örnek Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

İnalcık, Halil. “Selīm I”. The Encyclopaedia of Islam (New Edition). ed. C. E. Bosworth vd. 9/127-131. Leiden: Brill, 1997.

Yavuz, Yusuf Şevki. “İstidlâl (Kelâm)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 23/325-328. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.

Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Bu içerik size yeteri kadar yardımcı oldu mu?

11.1. Ansiklopedi-Matbu” hakkında 12 yorum var.


 1. Peki yazarı belli olmayan bir komisyon tarafından yazılan bir ansiklopedi nasıl yazacağız hocam

  1. Ansiklopedi – Yazarsız
   “Madde Adı (Alt Başlık)”, Ansiklopedi Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Yıl), Cilt/Sayfa Numarası.

   İLK GEÇTİĞİ YERDE:
   “İbadet”, Temel İslam Ansiklopedisi, ed. Tuncay Başoğlu (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları – İSAM Yayınları, 2019), 3/31-36.

   SONRAKİNDE:
   “İbadet”, 3/31-36.

   KAYNAKÇA
   “İbadet”. Temel İslam Ansiklopedisi. ed. Tuncay Başoğlu. 3/31-36. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları – İSAM Yayınları, 2019.

 2. Hocam ansikolpedi aynı ancak madde, yazar, yayın yeri ve yılı farklı ise nasıl yapıyoruz. Mesela Dia’dan bir madde aldık 23. ciltte İstanbulda basılmış, başka bir madde 10. cilt Ankara’da yıllar da farklı. Böyle bir durumda her seferinde ilk geçtiği yerdeki gibi mi olmalı? Teşekkürlerimle.

 3. hocam ansiklopedi tek bir yazar tarafından hazırlanmışsa ? chicago da nasıl dipnotta yazarız?

 4. Editör kişi değil kurum olursa kurum mu yazılır hocam. Mesela mevsuatü’l-fıkhiyye için editör bölümü Vizâretü’l-Evkâf ve’ş-şuûni’l-İslâmiyye mi olmaktadır?

 5. Farklı ve her ikisi de madde yazarı içermeyen iki ansiklopediden bir konuda atıflar yapacağım. Örneğin maddemiz “Ansiklopedi” olsun. Bu durumda sonraki geçtiği yerlerde iki ansiklopedinin karışmamasını nasıl sağlayacağım. (Ana Britannica’da ve Grolier’de maddelerin yazar isimleri çoğunlukla belirtilmemiş durumdadır.)

  1. Bu şekilde ansiklopedi madde adlarının karışması durumu var ise ikinci bu tür maddelerde ikinci geçtikleri yerde “Madde Adı”, Ansiklopedi Adı yazılmaya devam edilir.

Bir Cevap Yazın