23. Standard

İlk Geçtiği Yerde Kurum Adı (Kurum Adı Kısaltması), Standard Adı (Ülke: Kabul Eden Kurum Adı, Kabul Kabul Tarihi, Standard No.), (varsa) Sayfa Numarası.
Örnek Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Kılavuz (Türkiye: Türk Standardları Enstitüsü, Kabul 05 Haziran 2012, TS OIC/SMIIC 2/T1).
Sonraki Geçtiği Yerde Kurum Adı Kısaltması, Standard Adı, (varsa) Sayfa Numarası.
Örnek TSE, Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Kılavuz.
Kaynakçada Kurum Adı Kısaltması, Kurum Adı. Standard Adı. Ülke: Kabul Eden Kurum Adı, Kabul Kabul Tarihi, Standard No.
Örnek TSE, Türk Standardları Enstitüsü. Helal Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Kılavuz. Türkiye: Türk Standardları Enstitüsü, Kabul 05 Haziran 2012, TS OIC/SMIIC 2/T1.
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın