17.2. Rapor-Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde Hazırlayan Adı Soyadı, Rapor Adı (Kurum Adı, Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Mustafa Aydıntepe – İzzettin Artokça, Yemen Raporu (TASAM, 2013), 14,
Sonraki Geçtiği Yerde Hazırlayan Soyadı, Rapor Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Aydıntepe – Artokça, Yemen Raporu, 16.
Kaynakçada Hazırlayan Soyadı, Adı. Rapor Adı. Kurum Adı, Yılı. Erişim Adresi
Örnek Aydıntepe, Mustafa – Artokça, İzzettin. Yemen Raporu. TASAM, 2018. http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/ yemen_raporu.pdf_b7e9f548-3946-4f3d-ac14-b8448ef6b8eb.pdf

Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın