33. Ses Kaydı

İlk Geçtiği Yerde Adı Soyadı, “Kayıt Adı”, varsa Albüm/Yayıncı veya Arşiv Adı (Yıl), Atıf Yapılan Saat:Dakika:Saniye-Saat:Dakika:Saniye.
Örnek Fatih Koca, “Hak Bir Gönül Verdi Bana”, Lâ Mekân (2016), 00:03:01-00:04:02.

Michael Jackson, “Break of Dawn”, Invincible (2001), 00:02:11-00:03:10.

İsmail Biçer, “Bakara Sûresi”, Seher Demir Özel Arşivi (ts.), 00:04:05-00:05:10.

Ahmed Naina, “Sûrat Al-Fatihah”, al-Mushaf al-Mujawwad (1987), 00:00:01-00:02:03.

Taner Şener, “Derman Kâr Eylemez”, Gönül Plak (1980), 00:04:50-00:06:20.

Sonraki Geçtiği Yerde Soyadı, “Kayıt Adı”, Atıf Yapılan Saat:Dakika:Saniye-Saat:Dakika:Saniye.
Örnek Koca, “Hak Bir Gönül Verdi Bana”, 00:03:04-00:03:09.

Jackson, “Break of Dawn”, 00:03:24-00:04:00.

Biçer, “Bakara Sûresi”, 00:04:08-00:04:40.

Naina, “Sûrat Al-Fatihah”, 00:01:01-00:02:03.

Şener, “Derman Kâr Eylemez”, 00:04:50-00:06:20.

Kaynakçada Soyadı, Adı. “Kayıt Adı”. Albüm/Yayıncı veya Arşiv Adı, Yıl. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Biçer, İsmail. “Bakara Sûresi”. Seher Demir Özel Arşivi, ts.

Jackson, Michael. “Break of Dawn”. Invincible, 2001. Erişim 12 Temmuz 2018. https://rateyourmusic.com/release/album/michael-jackson/invincible-10

Koca, Fatih. “Hak Bir Gönül Verdi Bana”. Lâ Mekân, 2016.

Naina, Ahmed. “Sûrat Al-Fatihah”. al-Mushaf al-Mujawwad, 1987. Erişim 14 Temmuz 2018. https://en.islamway.net/collection/10935/al-mushaf-al-mujawwad

Şener, Taner. “Derman Kâr Eylemez”. Gönül Plak, 1970. Erişim 18 Temmuz 2018. https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=590311

  • Yayımlanmayan sadece özel arşivde yer alan bir kayıt EndNote ve Zotero kütüphanesine kaydedilirken “Albüm Adı” alanına Özel Arşiv Adı yazılır.

    Albüm Adı: Berat Demir Özel Arşivi

  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın