3.1. Kitap Bölümü-Editörlü Eserde

İlk Geçtiği Yerde … (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Rudolph, 2003).
… (Kelly, 2010).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Rudolph, 2003).
… (Kelly, 2010).
Doğrudan Alıntı … (Bölüm Yazarının Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Rudolph, 2003, 290).
… (Kelly, 2010, 81-82).
Kaynakçada Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency. ed. John D. Kelly vd. 67-83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. haz. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

Editöryal bir kitapta yer alan ön söz, takdim, sunuş ve ekler gibi kısımlar da bu şekilde kaynak gösterilir.

Yazar sayısı üç veya daha fazla ise ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Editör sayısı üç veya daha fazla ise ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın