12.3. Sözlük-Web

İlk Geçtiği Yerde … (Sözlük Adı, Gün Ay Yıl).
Örnek … (Güncel Türkçe Sözlük, 8 Temmuz 2019).
… (Arabic Ontology, 31 Ağustos 2019).
… (Kubbealtı Lugati, 11 Temmuz 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Sözlük Adı, Gün Ay Yıl).
Örnek … (Güncel Türkçe Sözlük, 8 Temmuz 2019).
… (Arabic Ontology, 31 Ağustos 2019).
… (Kubbealtı Lugati, 11 Temmuz 2019).
Doğrudan Alıntı … (Sözlük Adı, Gün Ay Yıl).
Örnek … (Güncel Türkçe Sözlük, 8 Temmuz 2019).
… (Arabic Ontology, 31 Ağustos 2019).
… (Kubbealtı Lugati, 11 Temmuz 2019).
Kaynakçada Sözlük Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Arabic Ontology. Erişim 31 Ağustos 2019. https://ontology.birzeit.edu

Güncel Türkçe Sözlük. Erişim 8 Temmuz 2019. http://sozluk.gov.tr

Kubbealtı Lugati. Erişim 11 Temmuz 2019. http://lugatim.com

Aynı sözlüğün bir veya birden fazla maddesine atıf yapılsa bile kaynakçada madde adları belirtilmez.

Erişim adresinden sonra nokta işareti konulmaz. Nokta konulması, URL bağlantısının bozulmasına yol açabilmektedir.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın