2. Yayının Adı ve Başlıklandırma

Başlık, çalışmanın içeriğini tam olarak yansıtabilecek açıklık ve netlikte olmalı, çok uzun, çok veciz veya kapalı olmamalıdır. Araştırmanın kapsamı hangi açılardan sınırlandırılmış ise bu sınırlandırmalar mümkün olduğunca başlığa yansıtılmalıdır. Başlıkta çift tırnak (“…”) veya eğik çizgi işareti (/) kullanılmamalıdır. Çift tırnak (“…”) kullanılması durumunda, bu çalışmaya başka bir çalışmada atıf yapıldığında aynı başlıkta çift tırnağın iki kez yazılması durumu ortaya çıkmaktadır ki bu da uygun değildir. Gerekmesi durumunda tek tırnak (‘ …’) tercih edilebilir. İki nokta (:) ise gerekli görülmesi hâlinde alt başlıktan önce kullanılabilir. Ayrıca Türkçe başlık ve İngilizce title, anlam açısından tam uyumlu olmalıdır.

Ana ve alt başlıklar ondalık sistem düzeninde, rakam ve sonrasında nokta kullanılarak oluşturulmalıdır. Başlık numarası ile başlığın ilk harfi arasında bir boşluk bırakılmalıdır.

Hatalı Kullanım: 1.1.Sosyoloji Doğru Kullanım: 1.1. Sosyoloji

Ondalık Sistemde Başlıklandırma Örneği:
1. ________________________________________

1.1. _________________________________

1.1.1. __________________________

Makale, bildiri ve ansiklopedi maddesi gibi yazı türlerinde başlığı oluşturan sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük olmalı, başlıkta yer alan edat ve bağlaçlar ise küçük harfle yazılmalıdır. Ayrıca başlıklar kalın yazılmalı ve eğik yazım, kitap isimleri ve özel durumlar hariç kullanılmamalıdır.

Örnek: Ondalık sistem esas alınarak yapılmış bir başlıklandırma

Osmanlı Âlimlerinin Ebû Hanîfe’nin Akāid Risâlelerini Konu Edinen Eserleri
Giriş
1. Ebû Hanîfe ve Akāid Risâleleri
2. Ebû Hanîfe’nin Beş Eseri Üzerine Yapılan Çalışmalar
2.1. Fıkhü’l-ekber’in Tercüme ve Şerhleri
2.1.1. Tercümeleri
2.1.2. Şerhleri
2.2. Fıkhü’l-ebsat’ın Tercüme ve Şerhleri
2.2.1. Tercümeleri
2.2.2. Şerhleri
2.3. Âlim ve’l-müteallim’in Tercüme ve Şerhleri
2.3.1. Tercümeleri
2.3.2. Şerhleri
2.4. Risâle’nin Tercüme ve Şerhleri
2.4.1. Tercümeleri
2.4.2. Şerhleri
2.5. Vasıyye’nin Tercüme ve Şerhleri
2.5.1. Tercümeleri
2.5.2. Şerhleri
Sonuç
Kaynakça
Was this page helpful?

2. Yayının Adı ve Başlıklandırma” hakkında 13 yorum var.


 1. Esselamu aleykum.
  Değerli Kardeşim,
  Hayırlı günler.
  Başlıklandırmada 5. ve 6. derecede olan başlıklar nasıl numaralandırılmalı? Misâl olarak takdim ettiğiniz, “Osmanlı Âlimlerinin Ebû Hanîfe’nin Akāid Risâlelerini Konu Edinen Eserleri” adlı çalışmada sadece 3. derece başlıklar var. Bie de aynı çalışmada “Giriş” hariç, sanki bölüm başlıklarına da numara verilmiş. Oysaki “İsnad Atıf Sistemi” adlı çalışmada bölüm başlıklarından sonraki başlıklardan itibaren numaralandırma başlatılmış. Hangisi daha uygundur? Mümkünse bugün cevaplayabilirseniz çok sevinirim.
  Yüce Allah çalışmalarınızı kolay kılsın ve bereketli eylesin. Selâm ve sevgilerimle, 20.04.2020 Mustafa Genç (KSÜ İlahiyat Fak. İslam Hukuku Öğr. Üyesi)

  1. Aleyküm Selam Değerli Hocam,
   İSNAD’da tercih edilen başlıklandırma sistemi: Ondalık Sistem. Microosft Wordde bu başlıklanırma formatı seçilerek, ondalık sistem otomatik olarak kullanılabilir. Başlık düzeyleri 5., 6. veya daha fazla olacak şekilde ondalık sistemde verilebilir. Başlık detayı, araştırmacının takdirinde ancak çok fazla başlık açmak bazen karışıklığı da sebep olabiliyor. Ondalık Sistem alt başlıklar MAKALE/TEBLİĞ ile TEZDE/KİTAPTA şu şekilde devam verilebilir:

   MAKALEDE/TEBLİĞDE
   Giriş * Binci Derece Başlık ** Rakam yazılmaz
   1. Binci Derece Başlık
   2. Birinci Derece Başlık
   2.1. İkinci Derece Başlık
   2.1.1. Üçüncü Derece Başlık
   2.1.1.1. Dördüncü Derece Başlık
   2.1.1.2. Dördüncü Derece Başlık
   2.1.1.2.1. Beşinci Derece Başlık
   2.1.1.2.1.1. Altıncı Derece Başlık
   2.1.1.2.1.2. Altıncı Derece Başlık
   2.1.1.2.2. Beşinci Derece Başlık
   2.2. İkinci Derece Başlık

   Sonuç * Binci Derece Başlık ** Rakam yazılmaz
   Kaynakça * Binci Derece Başlık ** Rakam yazılmaz

   TEZDE/KİTAPTA
   Bölüm Başlığı * Binci Derece Başlık ** Rakam yazılmaz
   1. Binci Derece Başlık
   2. Birinci Derece Başlık
   2.1. İkinci Derece Başlık
   2.1.1. Üçüncü Derece Başlık
   2.1.1.1. Dördüncü Derece Başlık
   2.1.1.2. Dördüncü Derece Başlık
   2.1.1.2.1. Beşinci Derece Başlık
   2.1.1.2.1.1. Altıncı Derece Başlık
   2.1.1.2.1.2. Altıncı Derece Başlık
   2.1.1.2.2. Beşinci Derece Başlık
   2.2. İkinci Derece Başlık

   Sonuç * Binci Derece Başlık ** Rakam yazılmaz
   Kaynakça * Binci Derece Başlık ** Rakam yazılmaz

   Selamlar
   Kolaylıklar

 2. Selamun aleykum hocam
  Makale çalışmalarında kenar boşluklarının (sağ, sol, alt ve üst) kaç cm olacağına dair herhangi bir bilgi bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.

   1. Atıf sistemi isnad olmadan önceki durumlar gibi, tez yazım formatında da kırk türlü dergi veya enstitü formatı var. Bu konuda ortak bir noktada buluşmak çok mu zor Abdullah hocam. Ortak bir format üzerinde çalışan bir kurum var mı?

 3. Selamun aleyküm hocam
  Çalışma şahıs odaklı ise başlıkta ölüm tarihini vermek gerekir mi?

 4. Hocam, tez ve kitapların birinci düzey başlıklarında yani bölüm ana başlıklarında bütün sözcükler büyük harfle yazılmıyor mu? Makale ve tebliğlerden farklı bir durum söz konusu değil mi?

 5. Esselamu aleyküm hocam, makalelerde ana başlığın tamamı büyük harflerle mi yazılır?

Bir Cevap Yazın