2.3. Kitap-İki Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı – Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Arı İnan – İsmet Parmaksızoğlu, Düşünceleriyle Atatürk (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018), 54-58.

Ömer Lütfi Barkan – Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973), 520.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek İnan – Parmaksızoğlu, Düşünceleriyle Atatürk, 62.

Barkan – Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 159.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı – Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Barkan, Ömer Lütfi – Ayverdi, Ekrem Hakkı. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 2. Basım, 1973.

İnan, Arı – Parmaksızoğlu, İsmet. Düşünceleriyle Atatürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018.

Yazar isimlerinin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın