2.8. Kitap-Neşir

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr – Kâmil Kâmil Bekrî (Kahire: Dâru’l-Kütübi’l-Hadîse, 1968), 2/142.

Sa‘deddîn et-Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye, nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā (Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1408/1988), 43.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, (Farklı neşirler kullanılmışsa) nşr. Neşredenin Adı Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde, 2/162.

Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, 73.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı Hicrî/Milâdî.
Örnek Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm. nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr – Kâmil Kâmil Bekrî. 3 Cilt. Kahire: Dâru’l-Kütübi’l-Hadîse, 3. Basım, 1968.

Teftâzânî, Sa‘deddîn. Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye. nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1408/1988.

 • Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

  Örnek: Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-

  Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

 • EndNote programında “Neşreden”, “Neşreden” olarak girilir. Zotero’da ise “İlave/Ekstra” alanına girilir.
 • Was this page helpful?

  2.8. Kitap-Neşir” hakkında 20 yorum var.


    1. hocam peki şerhli kitapları nasıl yapmalıyız. Şerh edenin ismini neşreden olarak mı yazacağız

  1. zoteroda neşreden ve tahkik edenler “Dizi Editör” kısmına yazılır denilmiş. Fakat Dizi Editöre kişi ekleyince ekleyince “thk” kısaltmasıyla geliyor. (nşr) kısaltması için ilave bölümüne editorial-director yazılması gerekiyor. Acaba tahkik eden ve neşreden aynı anlamlarda mı kullanıyor. Arada fark var mıdır?

   1. Matbu eserler, ister Osmanlıca olsun isterse Türkçe, temel baskı bilgileri (Şehir: Yayınevi/Matbaa, Yıl) verilerek kaynak gösterilir. Eğer matbu eserin çok az nüshası var ise başkalarının da esere rahat ulaşabilmesi için kaynak gösterdikten sonra bir de Kütüphane bilgilerini ekleyebilirsiniz.

  2. Kaynakçada eserin kaç cilt olduğu mu yazılıyor.
   Kullandığımız cilt yazılıyorsa numaradan sonra virgül gerekmez mi?
   Hayırlı çalışmalar dilerim.

  3. Metin Yazarı ve şarihi farklı olan eserlerde her ikisini de yazar olarak mı gireceğiz yoksa farklı bir yol mu izlemeliyiz

   1. Eserin tahkik yeri ve tarihi değil de basım yeri ve tarihi kaynak gösteriminde gereklidir. Bu bilgiler yok ise “Tarihsiz” ve “Basım yeri yok” ifadelerinin KISALTMASI, tablodan eklenmelidir. Bk. İSNAD, Kısaltmalar Tablosu

  4. Değerli hocam, bir müellifin bir kaç risalesinin tahkik edilerek neşredildiği (resâil-i kindî gibi) eserlerin atfında nasıl bir yol izlemek gerekir? Kitap bölümü olarak mı değerlendirilir?

  5. Sayın Hocam
   Eserin neşreden kişi(lere) dair bilgi, editör ve hazırlayan şeklinde iki ayrı iş ve kişi olarak bulunuyorsa bunu nasıl belirtmemiz gerekir acaba?
   Hürmetler

  6. Hocam birden fazla neşreden var ise vd. diyerek mi sürdürmeliyiz yoksa tüm neşredenlerin isimlerini yazmalı mıyız?

  Bir Cevap Yazın