11.2. Ansiklopedi-Yazarsız

İlk Geçtiği Yerde … (“Madde Adı (Alt Başlık)”, Yıl)
Örnek … (“Felsefe”, 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde … (“Madde Adı (Alt Başlık)”, Yıl)
Örnek … (“Felsefe”, 2019).
Doğrudan Alıntı … (“Madde Adı (Alt Başlık)”, Yıl, Cilt/Sayfa Numarası)
Örnek … (“Felsefe”, 2019, 3/35).
Kaynakçada “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). Ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.
Örnek “Felsefe”. Temel İslam Ansiklopedisi. ed. Tuncay Başoğlu. 3/31-36. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları – İSAM Yayınları, 2019.

Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın