13.3. Tez-Doktora

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için Yayımlanmamış Doktora Tezi” ifadesi yerine “Doktora Tezi/Ph.D. Dissertation” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Ceric, 1987).
… (Demir, 2014).
… (Dorroll, 2013).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Ceric, 1987).
… (Demir, 2014).
… (Dorroll, 2013).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).
Örnek … (Ceric, 1987, 56).
… (Dorroll, 2013, 11).
… (Demir, 2014, 67).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yılı.
Örnek Ceric, Mustafa. A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi. Chicago: The University of Chicago, Near Eastern Languages and Civilizations, Doktora Tezi, 1987.

Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014. https://doi.org/10.5281/zenodo.3359806

Dorroll, Philip Christopher. Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī and the New Turkish Theology. Georgia: Emory University, Doktora Tezi, 2013.

  • EndNote ve Zotero gibi programlarda tezin türü; Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi vb. şeklinde elle kaydedilir.
  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın