13.6. Tez-Diş Hekimliği Uzmanlık

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi/Specilization in Dentistry” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Tekin, 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Tekin, 2019).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).
Örnek … (Tekin, 2019, 23).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Tekin, Elif. Sivas İlinde Yaşayan 7-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Dental Erozyon Prevalansının ve Etiyolojik Faktörlerin Belirlenmesi. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, 2019.
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın