17.2. Rapor-Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde … (Hazırlayan Soyadı, Yılı).
Örnek … (Aydıntepe – Artokça, 2018).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Hazırlayan Soyadı, Yılı).
Örnek … (Aydıntepe – Artokça, 2018).
Doğrudan Alıntı … (Hazırlayan Soyadı, Yılı, Sayfa Numarası).
Örnek … (Aydıntepe – Artokça, 2018, 23-25).
Kaynakçada Hazırlayan Soyadı, Adı. Rapor Adı. Kurum Adı, Yılı. Erişim Adresi
Örnek Aydıntepe, Mustafa – Artokça, İzzettin. Yemen Raporu. TASAM, 2018. http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/yemen _raporu.pdf_b7e9f548-3946-4f3d-ac14-b8448ef6b8eb.pdf

Yazar sayısı üç veya daha fazla ise ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın