21. Aktarım Yapmak

Yapılan araştırmada birincil kaynaklara ulaşılması esastır. Aktarım istinai durumlarda kullanılabilir. Atıf yapılırken önce asıl kaynak yazılır sonra aktaran kaynak belirtilir.

Örnek: Metiniçi alıntılarda aktarım yapmak

… (Saffar, 2001, 2/143 akt. Demir, 2014, 122).

Örnek: Dipnot alıntılarda aktarım yapmak

1 Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011), 2/143 akt. Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (İstanbul: İSAM Yayınları, 2018), 122.

Was this page helpful?

21. Aktarım Yapmak” hakkında 13 yorum var.


 1. hocam, bunu (akt.) zoteroda nasıl veriyoruz. Ayrıca kaynağın dipnotundan bilgi aldığımız zaman bunu dipnotta nasıl gösteririz.
  Teşekkür ederim

   1. Hocam akt. bilgisini zotero da nasıl verebiliyoruz. birkaç kaynak var aynı anda ama bunu bulamadım.

 2. hocam metin içi alıntılar eğik yazılır mı ?
  bide kitap isimleri yine metin içinde eğik yazılıp tırnak içine alınır mı ?

 3. Hocam metin içi atıfta asıl kaynağı daha sonra kaynakçada göstermek zorunda mıyız?

 4. hocam verilen örnek çok karmaşık. keşke türkçe eser ile de örnek yazılsaymış. hemde makaleden aktarım yaparken nasıl olacak?

  1. Aktarım istinai durumlarda kullanılabilir. Atıf yapılırken önce asıl kaynak yazılır sonra aktaran kaynak belirtilir. Aktarım yapmak ulaşılamayan kaynaklar için kullanıldığı için Türkçe örnek düşünülmedi.

Bir Cevap Yazın