21. Aktarım Yapmak

Yapılan araştırmada birincil kaynaklara ulaşılması esastır. Aktarım istinai durumlarda kullanılabilir. Atıf yapılırken önce asıl kaynak yazılır sonra aktaran kaynak belirtilir.

Örnek: Metiniçi alıntılarda aktarım yapmak

… (Saffar, 2001, 2/143 akt. Demir, 2014, 122).

Örnek: Dipnot alıntılarda aktarım yapmak

1 Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011), 2/143 akt. Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (İstanbul: İSAM Yayınları, 2018), 122.

Was this page helpful?

21. Aktarım Yapmak” hakkında 4 yorum var.


  1. hocam, bunu (akt.) zoteroda nasıl veriyoruz. Ayrıca kaynağın dipnotundan bilgi aldığımız zaman bunu dipnotta nasıl gösteririz.
    Teşekkür ederim

  2. hocam metin içi alıntılar eğik yazılır mı ?
    bide kitap isimleri yine metin içinde eğik yazılıp tırnak içine alınır mı ?

Bir Cevap Yazın