21.3. Görüşme/Mülakat-Dergide

Görüşme (mülâkat) herhangi bir dergi veya gazetede yayımlanmış ise aşağıdaki şekilde kaynak gösterilir.

İlk Geçtiği Yerde … (Görüşme Yapılanın Soyadı, Yıl).
Örnek … (Kara, 2015).
… (Şeyh Zindânî, 2013).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Görüşme Yapılanın Soyadı, Yıl).
Örnek … (Kara, 2015).
… (Şeyh Zindânî, 2013).
Doğrudan Alıntı … (Görüşme Yapılanın Soyadı, Yayın Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Kara, 2015, 36-37).
… (Şeyh Zindânî, 2013, 140).
Kaynakçada Görüşme Yapılanın Soyadı, Adı. “Görüşme Başlığı” (Görüşmecinin Adı Soyadı, Kayıt Biçimi). Dergi Adı Cilt/Sayı (Yayın Tarihi), Sayfa Aralığı. Web Adresi
Örnek Kara, İsmail. “İmkânsıza Yönelmedikçe Mümkün Olan Ele Geçmez” (Görüşmeci: Fatma Barbarosoğlu, Görüşme Transkripsiyonu). Nihayet Dergisi 5 (Temmuz 2015), 34-38. http://www.nihayet.com/roportaj/imkansiza-yonelmedikce-mumkun-olan-ele-gecmez/

Şeyh Zindânî, Abdülmecid b. Aziz. “Yemen’de Şeyh Zindânî ile Mülakat” (Görüşmeci: Mehmet Ümit, Görüşme Transkripsiyonu). e-makalat 6/2 (Güz 2013), 135-150.

Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın