40. Kısa Mesaj

İlk Geçtiği Yerde Gönderen Adı Soyadı, Konu (Kısa Mesaj Gün Ay Yıl, Alıcı Adı Soyadı).
Örnek Yusuf Doğan, İlahiyat Atıf Dizini hk. (Kısa Mesaj 2 Eylül 2019, Alıcı Emrah Kaya).
Sonraki Geçtiği Yerde Gönderenin Soyadı, Konu.
Örnek Doğan, İlahiyat Atıf Dizini hk.
Kaynakçada Gönderen Soyadı, Adı. Konu. Kısa Mesaj Gün Ay Yıl, Alıcı Adı Soyadı.
Örnek Doğan, Yusuf. İlahiyat Atıf Dizini hk. Kısa Mesaj 2 Eylül 2019, Alıcı Sami Şahin.
Was this page helpful?

Bir Cevap Yazın