40. Kısa Mesaj

İlk Geçtiği Yerde Gönderen Adı Soyadı, Konu (Kısa Mesaj Gün Ay Yıl, Alıcı Adı Soyadı).
Örnek Yusuf Doğan, İlahiyat Atıf Dizini hk. (Kısa Mesaj 2 Eylül 2019, Alıcı Emrah Kaya).
Sonraki Geçtiği Yerde Gönderenin Soyadı, Konu.
Örnek Doğan, İlahiyat Atıf Dizini hk.
Kaynakçada Gönderen Soyadı, Adı. Konu. Kısa Mesaj Gün Ay Yıl, Alıcı Adı Soyadı.
Örnek Doğan, Yusuf. İlahiyat Atıf Dizini hk. Kısa Mesaj 2 Eylül 2019, Alıcı Sami Şahin.
Was this page helpful?

40. Kısa Mesaj” hakkında 4 yorum var.


    1. 1) Kaynak gösterilen verinin başka araştırmacılar tarafından görülebilir doğrulanabilir olması gerekir. 2) Kişisel verilerin (mesaj vb) kullanılabilmesi için sahibinden izin alınmalıdır. Bu açılardan bakıldığında mesajdaki bilgi, başka kaynaklarda yer alıyorsa onlara müracaat edilmeli. İzin alındıysa e-posta türüne benzer şekilde atıf yapılabilir.

  1. A kişisinin bana gönderdiği mesaja başkasının ulaşma ihtimali yok. bu durumda mesajı nasıl kaynak gösterebiliyoruz. burada bir çelişki var gibi görünüyor.

Bir Cevap Yazın