12.2. Sözlük-Latin Harfli

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).
Örnek … (Topaloğlu – Çelebi, 2015).
… (Lane, 1967).
… (Devellioğlu, 2017).
… (Cevizci, 1999).
… (Akalın, 2011).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi).
Örnek … (Topaloğlu – Çelebi, 2015).
… (Lane, 1967).
… (Devellioğlu, 2017).
… (Cevizci, 1999).
… (Akalın, 2011).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yayın Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Topaloğlu – Çelebi, 2015, 67).
… (Lane, 1967, 8/2764).
… (Devellioğlu, 2017, 520).
… (Cevizci, 1999, 27).
… (Akalın, 2011, 1029).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Sözlük Adı. ed. Editörün Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Akalın, Şükrü Halûk vd. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu, 11. Basım, 2011.

Cevizci, Ahmet. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları, 4. Basım, 1999.

Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi, 33. Basım, 2017.

Lane, Edward William. An Arabic-English Lexicon. 8 Cilt. Beirut: Librairie du Liban, 1968.

Topaloğlu, Bekir – Çelebi, İlyas. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 4. Basım, 2015.

  • EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.
  • Was this page helpful?

    Bir Cevap Yazın