3. Yazar ve Kurum Bilgisinin Yazımı

“Yayınlarda yazarlık hakları gözetilmelidir. Yazarlık hakkı, Uluslararası Editörler Birliği’nin belirlediği gibi araştırmanın ve yayının tüm aşamalarında görev ve sorumluluk almak anlamına gelir. Daha sonra çıkabilecek bazı anlaşmazlıkları baştan önlemek için, çalışmanın başında, kimlerin yazar, kimlerin destek verenler olarak kabul edileceği ve kimlere teşekkür edileceği hususlarında karar verilmesi uygundur. Araştırmaya verilen katkı oranında isim sıralaması belirlenir.”[1]

Yazarın adı ve soyadı sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde kalın olarak yazılmalı, eğik yazım ise kullanılmamalıdır. Yazarın görev yaptığı kurum üniversite ise üniversite adı, fakültesi ve anabilim dalı yazılmalı, kurumun bulunduğu şehir ve ülke de belirtilmelidir. Yazar tarafından aktif olarak kullanılan e-posta adresi de yazılmalıdır. Yazar bilgileri, çalışmanın etki değerinin “yazar, üniversite, anabilim dalı, şehir ve ülke” kategorilerinde tespit ve takibinde kullanılmaktadır. Ayrıca yazarın Uluslararası Eşsiz Araştırmacı Numarası (ORCID), kişi bilgi alanına eklenmelidir. ORCID numarası, ORCID web sayfasından ücretsiz olarak alınabilmektedir.[2]

Seher Demir
Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı

Professor, Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Theology, Department of Kalam

Sivas, Turkey

seherdemir@cumhuriyet.edu.tr orcid.org/0000-0001-7825-6573

  1. YKEDİ, md. 3/1.
  2. Open Researcher Contributor ID (ORCID), “Register”, https://orcid.org/register
Was this page helpful?

3. Yazar ve Kurum Bilgisinin Yazımı” hakkında 8 yorum var.


  1. Merhaba, mail adresi ve orcid numarası alt alta olacak şekilde mi yoksa aynı satırda mı yazılmalı

  2. Merhaba, tez araştırmamı 2019 yılında tamamladım. 2020 haziran ayında çalıştığım kurumdan ayrıldım. Tezimin araştırma makalesi 2021’de yayımlanacak. Böyle bir durumda, araştırmacının kurum bilgisi eski çalışılan kurum mu olmalı, yeni çalışılan kurum mu olmalıdır? Teşekkür eder, saygılar sunarım.

  3. Hocam şahıs isimleri ilk geçtiği yerde tam ismi yazılmalı deniliyor. Ancak bir makalede isimlerin çoğu bir ya da iki kez geçiyor buna rağmen metin içi atıf yaparken İsim + Soy isim şeklinde bir atıf sistemi okuyana ve yazanı yormaz mı? Bu şekilde makalede görüntü kirliliği oluşmaz mı?

  4. Abdullah hocam, evlilik ile ikinci soy ismi alanlarda soy ismin sadece ilk harfle yazımı atıf kaybına neden olabiliyor. Örneğin yazarın ad-soyadı …. Mutlu iken daha sonra …. Mutlu Güleç şeklinde çift soy isim olabiliyor. Bu durumda …. MUTLU GÜLEÇ yazımı atıf kaybını önleyebilir mi?

Bir Cevap Yazın